JOHAN S. SVENDSEN: Strykeoktett i A-dur, op. 3

kr 550

KRITISK EDISJON

Utgave ved Bjarte Engeset og Jørn Fossheim

Utgitt i samarbeid med Norsk Musikkarv

(N.M.O. 14047A / Partitur)

Description

KRITISK EDISJON

Utgave ved Bjarte Engeset og Jørn Fossheim

Utgitt i samarbeid med Norsk Musikkarv

(N.M.O. 14047A / Partitur)


Partitur til gjennomsyn:

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 21 × 0.5 × 29.7 cm