fbpx

TROND KVERNO: I dine hender

kr 325

129 Salmetoner og Kirkeviser 1964-1995. For kor/piano/orgel. 278 sider. Innbundet bok.

Description

Innhold:


Prolog:
Ved Babylons floder
 

Om Kristi komme til verden:
Du åpner døren
Livet med sin brudeskare
Vår brudgom ei lenge nu borte bil blive
Velkommen
Ditt skaparljos i stjernor bur
Bak bergveggen bier en lovsang

Om Kristi fødsel:
Vår Herre han hvilte i krybben så trang
Fra fjord og fjære
Nu âr den môrka tid
Alle kristne fødselsdag
Nu lader oss sjunge en vise
Min Faders navn og ære
Frå solarkome til solarglad
Det folk som vandrar i mørkret
Alt har du gitt oss, Herre

Om faste og bot:
Eg er redd for nytt
På høye tid
Du er Guds sønn, den sterke
Stundom kjenner vi Herrens vilje
 

Om Kristi lidelse og død:
De lånte en krybbe
Brottslingar bland brottslingar
Strâckta mellan spikar
O du min Immanuel
Og Herren skal brøle
O Krist, din smerte skjelver

Om Kristi oppstandelse:
Ljos over grav
Herren av søvne oppvåknet
Dagarnes dag, o uppståndelse
Herren han sagde til Herre min
Hvorledes går det her
Frisk opp til fryd
Herren, han har besøkt sitt folk

Om den Hellige Ånds komme:
Gud, du er ånd
Denne sang er ingen hymne
Herren skaper lebers grøde
Jeg besverger deg, Gud
Klodenes morgenlandskap
Frihetens vind
Å, sagaland i morgendis
Velsignede morgen

Om den hellige treenighet:
Gladelig vil vi hallelja kvede 
Gud er i sitt tempel
Alt er skapt av deg, å Gud
Gud har laget hele jorden
Store Gud, vi lover deg
Lat oss prisa Gud, vår Fader

Om den Hellige messe:
Jag âr frâmling 
O Gud, i verdens ørkenland
Han kom från ett frâmmande land
Vi rekker våre hender frem
Brôd, brôd
Jeg gik mig ud en Sommerdag
Vi er ditt presteskap, legemets tempel
O Gud, ha takk for lys og luft

Om den hellige dåp:
Herre, ditt skaperøye
Jorden skal lukke seg over ditt hode
De som lever
Det er så yndig å følges ad

Om Kristi nærvær:
Du drar mig
En vanlig dag
Mâsteren âr hâr
Du søv under himlens stjerner

Om ordet og bønnen:
Amen, Jesus, han skal råde
For alle barn som ikke har
Lângst ner i de môrka djupen
Jag ger mig sjâlv at dig
Dig, ljusens Fader, vare pris
O Herre Krist, deg til oss vend

Om Herrens bønn:
Blant alle Guder er Udi sær
Herre Gud! Dit dyre navn og ære
O Herre! Lad dit Rige
O Hellige Gud
Gud, dit smukke Fader vor
Ach! Hvo kan fortælle
I verden mangler ingen nød
Aldrig er at hitte
Til Fader vor at ende

Om den hellige kirke:
Guds kjærlighet når til det dypeste dyp
Jesus satt i båten
Ett skepp kastas kring
Noen må våke
En bønn er glemt i hjertelagets rytme
Guds menighet er en Eva ny
Tårn kan glippe
Midt i verden står et tre
Jeg kjenner et land
Kom, la oss gå til Kirkens hus
Herre, du strenge

Om Maria Guds Mor:
Maria hun er en jomfru ren
I paradisets have
Maria skjønn, du er din Faders brud
Alle kilder bryter frem i glede
Salig er Maria
Heil deg, havsens stjerna

Om de Hellige:
Da Olav konge bøyde hode
Der var en gammel hyrde
Du lyser, høge martyrdrott
Lov Kristi velgjerd, evigt stor
Vår Gud, deg vere lov og ros
Det vandra ei ungmøy

Om kirken i verden:
Byd den svoltne til ditt bord
Me høyra stundom so stort eit ord
Kom sammen fra land og nasjoner
Nå er vår tid
Søsken av håpet
Hører du, Herre
Det eneste som Jesus skrev

Morgen og kveld:
Dagsens auga sloknar ut
Jeg løfter øyet mot himmelen
Ha takk, å Gud for dagen
Nå lukker seg mitt øye
Jakobstigen
Nå skal barna gå i seng
Jeg folder mine hender små
O Herre, nå har jeg sett

Om de siste ting:
O, Helligånd, mitt hjerte
Bedre kan jeg ikke fare
I det høye og hellige
Det lakker nu mot aften bratt
Du så meg, Gud
En dag skal Herrens skaperdrømmer møte
Amen, velsignelse og pris
Alt som venter fylles nå av lengsel
Vi skal se deg, Herre Jesus
En dag jag lâmnar mitt hem

Epilog:
I dine hender, Fader blid

 

 

 

 

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm