fbpx

Trad.: Pramdragernes sang

kr 19

For Mannskor

Please send an email to post@musikkforlagene.no if you require fewer than 15 copies.

Description

Pramdragernes sang er skrevet for Mannskor.

Komponist: Trad.
Tekstforfatter: Norsk tekst av Halfdan Sote Schirmer

Som et ledd i Musikkforlagenes satsning på tilgjengeliggjøring av noter som lenge har vært mindre synlig for offentligheten, publiserer vi digitale noter fra Norsk Notestiks katalog.

Norsk Notestik var et norsk musikkforlag som hadde sitt virke fra 1926 til de ble kjøpt opp av Norsk Musikforlag i 1989. Norsk Notestik har en stor katalog på over 2000 titler med utgivelser for kor, sang/piano og salongorkester(!) for å nevne noen.