fbpx

TORBJØRN HAALAND: Aftermath

kr 149

for Solo Guitar

SKU: NMOD15062 Categories: , Produkt-ID: 98395

Description

Verket «Aftermath» utforskar djupet av ein etterklang.
Eit anslag dannar ein etterklang i gitarens utvfalte strenger.
Etterklang blir lengre og lengre kvar gong anslaget blir gjentatt. Etterkvart blir etterklang omgjort til eit nytt anslag som igjen lagar ein ny etterklang.
Stykke skal spilles med rubato og mykje solistisk musikalitet. Dei forskjellige rytmiske figurane er for å vise retning i dei ulike frasene, ikkje for å være metrisk «rett».
Det er open for stor variasjon i korleis ein vil framføre stykket, med tanke på tempo og frasar.
– Torbjørn Haaland