fbpx

Skjæran, Ulf: TRE POLSDANSER FRA HELGELAND

kr 250

For strykeorkester.
Stemmer og partitur

SKU: MH3253 Categories: , Produkt-ID: 3297

Description

For strykeorkester.
Partitur.

Stemmer til leie.


1. Polsdans fra Drevja (opptegnet av Ove Larsen)
Kilde: Ove Larsen; «Pols-tradisjonen i Drevja-bygda», artikkel i Årbok for Helgeland 1987, 2.28ff.
Polsdansen er her gjengitt i faksimile med tittelen «Nils-pols nr. 14 etter Ivar Rognryggmo», og Larsen har gjort sin opptegnelse etter et privateid opptak gjort i 1958, hvor Nils Rognrygg spiller fele. Denne artikkelen dreier seg om den karakteristiske «Drevja-polsen», og kan betraktes som et slags «forenklet referat» av Larsens senere doktorgradsdisputas over nettopp dette emnet. Kanskje det mest typiske med «Drevja-Polsen» er de irregulære taktartene som hyppig forekommer, her skiller Drevja-tradisjonen seg ganske kraftig ut i norsk folkemusikk.

2. Polsdans fra Korgen (opptegnet av Ole Mørk Sandvik)
Kilde: Ole Mørk Sandvik; «Folkemusikken», artikkel i Axel Coldevin (red); «Hemnes og mo Prestegjeld til 1850», s.453ff.
Sandvik var i 1948 på en to ukers rundreise i Hemnes- og Rana-distriktet på oppdrag fra Rana Bygdeboks komitè. I artikkelen gjengir han foruten sine egne opptegnelser også noen av ovennevnte O.T. Olsen (dennes samling var på daværende tidspunkt ikke trykt) og Catharinius Elling (se nedenfor). Hos Kristen Iversen Jamtjord i Korgen fant Sandvik denne litt spesielle polsdansen, som med sin karakteristiske «dåm» (forsterket av den doriske seksten), vitner om at svenskegrensen selv i de dager bare var en knapp dagsmarsj unna stedet denne slåtten ble opptegnet.

3. Polsdans fra Rana (opptegnet av Catharinius Elling)
Kilde: Sandvik, «Folkemusikken» (se forrige). Som nevnt, har O.M. Sandvik i denne artikkelen også med noen av opptegnelsene til Olsen og Elling. Denne «friske» (Sandviks uttrykk) lille polsdansen er sannsynligvis opptegnet en gang i andre halvdel av 1910-tallet.

Hemnesberget, Nov. 2006.
Ulf Skjæran.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm