fbpx

Samkopf, Kjell: PRAKTISK TROMMESKOLE 1A

kr 199

Spesielt beregnet til bruk i skolekorps.

SKU: MH2260 Categories: , , Produkt-ID: 2636

Description

Spesielt beregnet til bruk i skolekorps.
Innledning til del 1.

Del 1a og b følges parallelt. Så snart aspiranten kan spille et klart og tydelig enkeltslag, bør han/hun begynne å arbeide med virveløvelsene i del 1b og arbeide med disse parallelt med enkeltslagsøvelsene i del 1a.
Virvelen er i hovedsak et teknisk problem og man bør drfor begynne med denne  så tidlig som mulig. Etter å ha gått igjennom denne delen, bør aspiranten være kvalifisert til å komme inn i samspillet.

Jeg har valgt å innføre åttendelstrioler før sekstendeler da det erfaringsmessig ikke er vanskeligere å dele en fjerdedelsnote i tre enn i fire. Det har også vist seg at jo lenger man venter med innføring av tre-deling, jo vanskeligere faller det.

Jeg har også tatt med noen improvisasjonsduetter. Disse er tatt med for å gi aspiranten mulighet til å improvisere og selv skape musikk. Spilling etter noter (reprodusering) er i lengden en ensidig form for musikkutøving. derfor er det viktig at aspiranten så tidlig som mulig får bruke sin fantasi og selv skape noe (produsere). I noen av duettene er det lat opp til "herming"; den ene gjentar hva den andre har spilt. Dette er også en formfor reprodusering, men nå får aspiranten musikken inn gjennom øret istedenfor gjennom øyet. Valget av dynamikk, tempo og instrumentarium i improvisasjonsduettene er overlatt til instruktøren og utøverne.

Forord til de tre bøkene


Innhold

 

 • Noteverdiene, pauseverdiene
 • Fjerdedeler og fjerdedelspauser
 • Helnoter, halvnoter, helpauser og halvpauser
 • Litt om taktarter og betoninger
 • Opptakt
 • Åttendeler
 • Alla breve
 • Bindebue
 • Åttendelstrioler
 • Sleipslag
 • Åttendelspauser
 • Innledende marsjøvelser i 6/8
 • Dynamiske tegn, tempo, aksent – markering
 • Punktering
 • Sekstendeler

 

Additional information

Weight 280 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm