fbpx

PIANOMUSTS

kr 309

En samling pianoverker av norske samtidskomponister.
CD tilgjengelig.

Description

En samling pianoverker av norske samtidskomponister.
CD tilgjengelig.

FRA FORORDET:

Studier av eksisterende læreverk i klaver avdekker at samtidsmusikkens
kår ikke er tilfredsstillende. Med unntak av noen meget få hefter,
ivaretar de fleste læreverk som finnes på markedet i liten grad
samtidsmusikken. Det er langt mellom stykker som inneholder andre
kvaliteter enn de den romantiske klavertradisjonen står for.

EPTA-Norge ønsket å bidra til at klaverelever på mellom-trinnet
skulle få noen helt nye stykker å spille! Norsk kulturråd bidro til å
virkeliggjøre ideen. 10 norske komponister takket ja til oppgaven, og
her er resultatet.

God spillelyst!

Med vennlig hilsen

Einar Steen-Nøkleberg og Tori Stødle

EPTA-Norge


Komponistene og deres uttalelse om stykkene i heftet:

RAG-SONATA – Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Dette lille stykket følger form som en sonate, med klare hoved- og
side-tema. Temaene hører sammen, og måten de er utledet på følger
klassiske prinsipper som omvending og variasjon. På overflaten er det
en tydelig inspirasjon fra ragtime-musikk, derfor også tittelen
¨Rag-sonata¨.

MOMENTS – Ketil Vea

Satsen er en slags assosiasjon til klaverets uttrykkstradisjoner –
¨memories¨ om instrumentets idiomatiske muligheter slik jeg har brukt
dem, men uten å ¨pedagogisere¨, bortsett fra at jeg bevisst har unngått
tekniske vanskeligheter, likevel slik at satsen kunne gis en bred
klanglig utpensling. Hele verket bygger på motivene i de to første
takter. Satsens ¨emosjonelle føringer¨ vil jeg ikke si noe nærmere om,
de er ikke avgjørende for interpretasjonen.

INVENSJON OG KORAL – Eyvind Solås

Invensjon og Koral er karakterstykker. Både fortid og nåtid er
tilstede i denne musikken, men den handler mer om uttrykk enn om stil
og teknikk. Hva slags uttrykk? Det er opp til den enkelte utøver å
finne ut av. For her ligger utfordringen!

ANDANTE CANTABILE – Trygve Madsen

Dette stykket er bare en øvelse i finger-legato-spill, en sterkt forsømt og snart glemt øvelse

KONTINUUM – Bjørn Kruse

Kontinuum betyr en organisk sammenheng, eller en utvikling fra noe
til noe annet hvor overgangen er gradvis glidende. I dette stykket
ville jeg prøve en spilleteknikk som handler nettopp om dette, å binde
tonene sammen enkeltvis i en slags flytende strøm, stadig på vei mot
noe annet.

SPILL – Magne Hegdal

¨Spill¨ er en kombinasjon av spontane ideer og streng struktur. Det
tilfeldige kommer til uttrykk i musikkens stadige tilbakevending til
tidligere situasjoner (¨steder vi har vært før¨). Det er som å lete
etter vegen i en labyrint; eller som i et spill der terningen forlanger
at en må gå tilbake til et tidligere punkt i forløpet. Jeg synes
musikken har et litt uvirkelig preg – kanskje som et spill i
tussmørke… Spilleanvisningene i parentes er ment som forslag eller
som påminnelser.

4 MINIATYRER – Eivind Buene

Musikken i ¨4 Miniatyrer¨ foreligger i to versjoner: Som her, i
fire enkeltsatser, og som Studie no. 3, hvor materialet i de fire
miniatyrene utfolder seg mer eller mindre simultant. I ¨ 4 Miniatyrer¨
blir de musikalske problemstillingene utforsket med tydelige
avgrensninger. Miniatyr no. 1, 2 og 4 byr på noen rytmiske
utfordringer, mens no. 3 har en enkel, gjennomsiktig struktur, og
dermed også andre utfordringer for pianisten. I den første satsen
forflytter en akkord seg i paralleller i en ustabil og springende
rytmikk, samtidig som den vokser fra to – til firklang. Enkelte lengre
toner blir liggende i bakgrunnen som en kontrast. Andre sats spiller på
kontrasten mellom en ensom melodi i ytterregisteret og brutale, korte
anslag i midtregisteret. Her er også store sprang et tema. Tredje sats
er en liten koral, hvor forholdet mellom melodi og harmoni følger helt
tradisjonelle mønstre. I den fjerde satsen smyger en rytmisk ustabil
melodi seg rundt en jevn, hard puls med gjentatte toner.

DYRISK STYKKER – Wolfgang Plagge

I tillegg til å være musikalske og humoristiske utfordringer er
stykkene rent pedagogisk sett også tenkt å forberede elevene på
samspill- og kammermusikk-situasjoner. Elevene blir utfordret til å
flytte sine egne grenser ved at de får oppgaver som krever andre former
for informasjonsopptak. Elevenes fysiske så vel som mentale
aksjonsradius utvides.

VENT! – Synne Skouen

Hva er dette lille stykket? En småkranglete dialog? Et forsøk på å
stanse noe eller noen i flukten? En beskrivelse av ulike temperamenter?
– Eller kanskje bare en øvelse i å frasere, og lytte mellom
notelinjene?

INTERMEZZO – Terje Bjørklund

I ¨Intermezzo¨ forenes tre korte motiver av tre komponister fra
1900-tallets klaver-litteratur (minst to av disse burde være velkjente
for pianister). jeg har lenge følt at disse tre motivene hører sammen,
og med denne bestillingen fikk jeg anledning til å forene dem.
Intermezzo (¨mellomspill¨) beskriver vandringen fra det ene motivet og
til det neste. Musikken kan godt spilles som om den var improvisert.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm