fbpx

PÅL RUNSJØ: Musikkformidling og ledelse

kr 298

Artikler om musikalsk ledelsesansvar

(N.M.O. 14161)

Description

«Musikkformidling og ledelse» er en bok som handler om musikalsk ledelsesansvar.

«Musikalsk ledelsesansvar» er sammensatt av ordene musikalsk, ledelse og ansvar. Det handler om å lede og utvikle musikalske aktiviteter der deltakerne har ulike personlige og sosiale forutsetninger, og det handler om ansvaret for den musikalske utfoldelsen.

«Musikkformidling og ledelse» favner vidt og kan passe som faglitteratur i musikkvitenskapelige, musikkpedagogiske og utøvende bachelor-utdanninger. Problemstillingene angår alt fra musisk musikkforståelse, skolemusikaler og skolekonserter, til formidling i konserter og mesterklasser, refleksjoner omkring flerstemmig arrangering og musikkens påvirkningskraft. Derfor kan studenter med emner som musikk og samfunn, «community music», musikkfilosofi, musikkteknologi, musikkpedagogikk og kulturskoleledelse, samt musikkformidling innen klassisk utøvelse, rytmisk musikk eller folkemusikk, ha nytte av problemstillinger som fremkommer i artiklene.

Boken passer også for fagfeltene bedriftsledelse, teamorganisering og kommunikasjon.


Les innholdsfortegnelse, forord og innledning her:

Additional information

Weight 450 g
Dimensions 29.7 × 21.7 × 1 cm
Forlag