fbpx

På bygdavis 7 – Slåtter av John K. Hov

kr 249

Slåtter for fiolin. Arrangert for to stemmer med besifring.

Description

26 slåtter av John K. Hov for fiolin. Tilrettelagt av John Ole Morken.

Ålen og bygdene rundt i Trøndelag har lange tradisjoner innen folkemusikk. Fela har vært det rådende instrumentet i flere hundre år. I dag er vi så heldige å ha en rik arv av slåtter og melodier som kan føres langt tilbake i tid. Oftest er komponisten navnløs. 

Det var med ålbyggen Anders Haugen (1852-1927) at vi finner den første spellmannen i Røros-distriktet som har laget et større antall slåtter. Haugen var flink til å dokumentere seg selv og skrev dem ned på noter. Etter Haugens tid har spellmenn latt seg inspirere og vært flinkere til å sette sitt eget navn under de nye slåttene som har kommet for dagen. Flere hundre slåtter har vært komponert de siste 50 åra. 

Fra tid til annen har det vært snakk om å samle disse som har blitt komponert i egne hefter. Etter en større innsamling har jeg endelig fått samlet de fleste av komposisjonene. Noen har laget mange, andre få. 

Dette er hefte nummer sju og komponisten er ålbyggen og trekkspilleren John K. Hov (1905-1973). Takk til Johns sønn, Kristen Hov som har stilt komposisjoner, bilder og øvrige opplysninger til disposisjon. Takk også til Arne Moholdt som har stilt Reidar Moholdts nedtegninger av John K. Hovs slåtter til disposisjon. Anders J. Reitan har lest korrektur, Håvard Svendsrud har spilt seg gjennom slåttene og kommet med gode råd undervis og John Volden har bidratt med opplysninger, takk til dere. Takk også til dem som har støttet prosjektet økonomisk. Og til slutt en stor takk til Musikk- Husets Forlag som sa ja til å gi ut disse heftene og til Kristin Andersen for førtrykksarbeidet 

Notasjonen i heftene er i med tråd øvrige nedtegnelser av trekkspillmusikk. Arrangementene er i hovedsak skrevet ned av Reidar Moholdt som lærte de fleste slåttene av Hov. Noen har Hov også arrangert selv. 

Harmoniseringen og besifringen er ment som et forslag. Føler man for andre løsninger, er det fritt frem å lage en utgave tilpasset ens eget lynne og opp-fatning av slåttene. 

Hva som er en god eller mindre god slått er noe som hver enkelt vil gjøre seg en egen oppfatning av. Så når det gjelder utvalget av slåttene i heftene, har en prøvd å få med de fleste slåttene som komponistene har laget. Dette for å vise komponistenes bredde og hele produksjon. 

Slåttene er bygd over gammel lest, og de har det samme lynne som de tradisjonelle slåttene. De er laget i god spellmannsånd, på bygdavis. Takk til Roald Møller for lån av tittel på noteserien. Han laget et lokalhistorisk hefte med samme navn en del år tilbake. Jeg håper at heftene vil bli ei gullgruve for framtidige generasjoner spellmenn, og ikke minst at de vil bli inspirert til sjøl å lage egne slåtter. 

Åmot i november 2020

John Ole Morken

Additional information

Weight 342 g
Dimensions 29.7 × 21 × 1.3 cm