fbpx

K. J. Leikvoll: Noteopplæring i instrumentalundervisning på nybegynnernivå

kr 249

Description

K. J. Leikvoll: Noteopplæring i instrumentalundervisning på nybegynnernivå

Om Noteopplæring i instrumentalundervisning på nybegynnernivå:

Noen musikere kan lese og spille et ukjent musikkstykke med flyt som kan sammenliknes med å lese en bok, mens andre trenger en betydelig mengde øving for å oppnå samme resultat. Noen instrumentalelever forstår notesystemets struktur med første blikk, mens andre opplever notelesing som en utfordring selv etter flere års undervisning. Er det medfødte forutsetninger som er hovedårsaken til denne variasjonen, eller kan undervisningsmetoder påvirke utviklingen av notasjonsforståelse hos instrumentalelever?

Lesing av språklig tekst og et notebilde har mange fellestrekk som kognitive prosesser, og blir hyppig sammenliknet med hverandre. Mens leseprosessen tar i bruk de samme strategiene for å hente mening ut av det som leses og spilles for første gang, er undervisningsmetodene i leseopplæring og noteopplæring svært forskjellige. Tilegnelse av notelesingsferdigheter synes å skape flere problemer enn språklesing.

Noteopplæring i instrumentalundervisning på nybegynnernivå gir en teoretisk bakgrunn i emnene knyttet til notelesing og noteopplæring på nybegynnernivå, med bakgrunn i tilsvarende tema fra leseopplæringsfeltet, samt praktiske føringer til bruk i en undervisningssituasjon. I boken rettes oppmerksomheten mot undervisningsaktiviteter som øker elevenes forståelse av et notebilde helt fra starten av.

• Hvordan leser vi noter?
• Hva bør en instrumentallærer vite om notelesing og noteopplæring for å kunne gi elevene et godt grunnlag for tilegnelse av notelesingsferdigheter?
• Hvordan kan læreren gå fram for at eleven opplever arbeidet med noter som en spennende og inspirerende oppgave?


Katarzyna Julia Leikvoll (f. 1978) er født og oppvokst i Warszawa, Polen. Hun har bodd i Norge siden 1998. Hun har mastergrad i utøvende piano fra Griegakademiet i Bergen, mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen på Vestlandet (Høgskolen i Bergen) og doktorgrad i lesevitenskap (notelesing på begynnernivå) fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet som klaverpedagog ved Meland Kulturskole siden 1999, i tillegg til å være aktiv som kammermusiker og akkompagnatør. Siden 2010 har Julia undervist på utøvende PPU (praktisk pedagogisk utdanning) ved Griegakademiet, der hun er nå ansatt som førsteamanuensis.


Til gjennomsyn:

Additional information

Weight 270 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.6 cm
Forlag