fbpx

Nøkleby, Astrid: KVARTVENTILEN

kr 249

Lærebok i bruk av kvartventilen på trombone

SKU: MH3591 Categories: , Produkt-ID: 11009

Description

Har du satt deg inn i alle mulighetene du har med trombonens kvartventil, eller er du en av dem
som stort sett bruker ventilen når du skal spille lille c eller store F?

I boken er det brukt mange folkemelodier og spesielt mange norske. Melodiene egner seg godt
til formålet med boken. Jeg ønsker også at folkemelodiene våre ikke skal bli glemt, men bringes
videre til nye generasjoner. Alle melodiene har besifret melodistemme.

Med denne boken vil jeg vise deg at det er atskillig flere muligheter og varianter.
Med kvartventilen har du:
• muligheter for flere posisjonsvalg enn på tromboner uten kvartventil
• du kan spille tonene som mangler mellom store F og pedaltonen (kontra B), samt ha flere
muligheter i kontra oktav
• du får god trening for pusten ettersom dybderegisteret krever mer luft
• du kan bli sterkere i høyderegisteret, siden fin klang i dybderegisteret krever grundigere arbeid
med sentreringen

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm