fbpx

BJØNTEGAARD/ØYE: Mosaikk, Pianomusikk gjennom tidene, bok 1

kr 225

MOSAIKK, bok 1 er det første heftet i en serie på tre, med klassiske stykker fra barokken til nyere tid.

Description

MOSAIKK, bok 1 er det første heftet i en serie på tre, med klassiske stykker fra barokken til nyere tid. Hvert hefte i serien avsluttes med norske komposisjoner fra romantikken til nyere tid. Flere av disse komposisjonene er komponert for denne serien. Heftene er satt sammen etter vanskelighetsgrad, og stykkene følger hverandre i tilnærmet kronologisk rekkefølge.

Hver epoke innledes med en kort generell oversikt over samfunnsforhold, musikk, komponister etc. i epoken. I tillegg innledes hvert stykke med noen biografiske data om stykkets komponist.

Hvert hefte avsluttes med forslag til progresjon innenfor hver tidsepoke.

Stykkene er gjengitt i sin originale form.
Komponistene i barokken og wienerklassisismen var svært sparsomme med dynamiske tegn og fraseringsmarkeringer i notene. Det var opptil utøveren å bestemme hvordan stykkene skulle fremføres, ut ifra gjeldende, uskrevne regler for fremføringspraksis. I denne serien er derfor alle . fraserings- og dynamiske markeringer i stykker fra denne tiden kun forslag til hvordan stykkene kan fremføres. Utøver står fritt til å gjøre egne valg. Editeringsforslagene er utarbeidet på bak­grunn av at klaverinstrumentene på 1600- og 1700-tallet hadde en tynnere, spissere og mindre utholdt klang enn våre moderne pianoer. Et non legato og artikulert anslag var vanlig. Buer er derfor notert for å indikere at tonene skal henge sammen. Fra slutten av 1700-tallet ble det mer vanlig at komponistene selv satte fraseringsmarkeringer etc. i notene. Markeringer som ikke er originale etter slutten av 1700-tallet er derfor synliggjort i notene.

Alle stykkene er spilt inn på CD, som et forslag til hvordan stykkene kan fremføres.
I tillegg til heftet er det utgitt en veiledning til innstudering av stykkene i heftet. Denne veiled­ningen er utarbeidet i samarbeid med universitetslektor/hørelærepedagog Ingunn Fanavoll Øye.

MOSAIKK, bok 1 er tilrettelagt for pianister i alle aldersgrupper som har avsluttet grunnopp­læringen i piano.

Lars Haugbro har vært faglig konsulent i forbindelse med utarbeidelsen av deler av Mosaikk-serien.


Innhold:

Komponist: Barokken
Duncombe, William (1690-1769) Trompet Menuett (C-dur)
Krieger, Johann (1651-1735) Menuett (a-moll)
Purcell, Henry (1659-1695) Menuett (a-moll)
Clarke, Jeremiah (1674-1707) Marsj (D-dur)
Rameau, Jean Philippe (1683-1764) Rondino (C-dur)
Tambourin (G-dur)
Händel, Georg Friedrich (1685-1759) Gavotte (C-dur)
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) Menuett (G-dur) fra «Notenbuch für Anna Magdalena Bach»
Pipe Arien (d-moll) fra «Notenbuch für Anna Magdalena Bach»
Wienerklassisismen
Mozart, Leopold (1719-1787) Menuett (d-moll) fra «Notenbuch für Nannerl»
Bourree (e-moll) fra «Notenbuch für Wolfgang»
Haydn, Franz Joseph (1732-1809) Tysk dans (C-dur)
Sigøynerdans (c-moll)
Türk, Daniel Gottlob (1756-1813) Arioso (F-dur)
Menuett (G-dur)
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Menuett (F-dur)
Allegro (B-dur)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) Tysk dans I (G-dur)
Tysk dans Il (F-dur)
Russisk folkesang (a-moll)
Romantikken
Diabelli, Anton (1781-1858) Bagatelle I
Bagatelle Il
Schubert, Franz (1797-1828) Andantino
Ecossaise op. 18 nr. 4
Glinka, Mikhail Ivanovitsj (1804-1857) Polka
Schumann, Robert (1810-1856) Bjømedans fra skissebok til «Album für die Jugend» op. 68
Melodi fra «Album für die Jugend» ap. 68
Gurlitt, Cornelius (1820-1901) Morgenhilsen op. 130 nr. 1
Gretsjaninov, Aleksandr (1864-1956) På husken
Goedicke, Aleksandr (1877-1957) Hopak
20. århundre
Bartók, Bela (1881-1945) Folkesang fra «First Term at the Piano» nr. 10
Lek fra «For Children», bind 1 nr. 5
Kabalevskij, Dmitrij (1904-1987) Vals fra «Twenty-four Little Pieces» op. 39 nr. 13
Sjostakovitsj, Dmitrij (1906-1975) Marsj fra «Six Children s Pieces» op. 69 nr. 1
Norsk musikk
Olsen, Carl Gustav Sparre (1903-1984) Vesle fivrel
Nystedt, Knut (1915-2015) Røsslyng
Fjelltimotei
Aftenbønn
(Alle tre fra «Barnebilder», 10 lette stykker for barn)
Sommerfeldt, Øistein (1919-1994) Ride, ride ranke fra «12 norskefolkeviser» op. 77
Mari Støvelrompe fra «12 norske folkeviser» op. 77
Kvandal, Johan (1919-1999) Dans
Marsj fra «5 små klaverstykker» op. 1 nr. 4
Strømholm, Folke (1941-) Sprellemann fra «10 småstykker for barn og ungdom» op. 17
Karlsen, Kjell Mørk (1947-) Bånsull fra Gudbrandsdalen fra «Fra folketone til tolvtone»
Slettholm, Yngve (1955-) Under stjernene

Additional information

Weight 200 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
Ensemble

Forlag

Format

,

Genre