fbpx

K. J. Leikvoll: Lærerveiledning til Maurizio i Pianodalen

kr 299

Arbeidsbok for begynnere

Description

Katarzyna Julia Leikvoll: Lærerveiledning til Maurizio i Pianodalen

 

Læreveiledning til «Maurizio i Pianodalen»:

(Fra forordet:) «I en årrekke har jeg stilt meg spørsmålene: Hvorfor kan de aller fleste skolebarn lære å lese rimelig bra, mens pianoelever ofte har problemer med flytende notelesing? Kan en av grunnene være ulike undervisningsmetoder? Jeg har fordypet meg i dette emnet i forbindelse med doktorgradsarbeidet. Jeg har sammenliknet både leseprosessen i musikk og språk og grunnskolens leseopplæringsmetoder med kulturskolens noteopplæringspraksis. Lesing som en kognitiv prosess synes å foregå på en liknende måte i språk og musikk. En sammenlikning av leseopplæringsmetodene for språk og leseopplæringsmetodene for musikk viser imidlertid flere grunnleggende forskjeller knyttet blant annet til vektlegging av ulike metodiske elementer, progresjon i innføring av nye skrifttegn og valg av aktivitetene som skal brukes i opplæringen.»

Læreverket Maurizio i Pianodalen er bygget på de samme prinsippene og tar i bruk samme metoder som blir brukt i lese- og skriveopplæring i grunnskolen.

De andre bøkene i serien:

Maurizio i Pianodalen

Maurizio i Pianodalen

Maurizios Pianoverksted

Maurizios Pianoverksted 

Katarzyna Julia Leikvoll (f. 1978)

er født og oppvokst i Warszawa, Polen. Hun har bodd i Norge siden 1998. Hun har Mastergrad i utøvende piano fra Griegakademiet, mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen på Vestlandet (Høgskolen i Bergen) og doktorgrad i lesevitenskap (notelesing på nybegynnernivå) fra Universitetet i Stavanger. Læreverket du sitter med i hånden ble brukt som en del av eksperimentet hun baserte doktorgraden sin på og er også basert på forskningen hennes i notelesing på nybegynnernivå. Julia har jobbet som pianolærer ved Meland Kulturskule siden 1999 til dags dato. Hun er også lærer ved Griegakademiet i PPU-studiet (praktisk pedagogisk utdanning) siden 2010.


Lærerveiledning til Maurizio i Pianodalen og de andre Mauriziobøkene har egne ressurssider med noter og noteark til fri nedlasting:

Ressursside

Additional information

Weight 320 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.6 cm
Forlag

Format

,