fbpx

Kunev, Zdravko: UREGELMESSIGE TAKTARTER. Lær å improvisere med øvelser i 11/8 og 11/16

kr 329

 

Hensikten med disse bøkene er å bygge bro mellom jazzmusikk og uregelmessig taktart og å bygge opp og utvide kroppens rytmefølelse, samt fingerkoordinasjon.

 

SKU: MH3400 Categories: , Produkt-ID: 4436

Description

 

Hensikten med disse bøkene er å bygge bro mellom jazzmusikk og uregelmessig taktart og å bygge opp og utvide kroppens rytmefølelse, samt fingerkoordinasjon.
Bok 1  inneholder øvelser i 7/16 og bok 2 tar for seg 11/16. Øvelsene går over flere skalatyper (dur, moll, forminsket, heltone, kromatisk, dim) og gir en grundig gjennomgang av ulike rytmer over de to taktartene.

Noteeksempel

Lydeksempler:
20,22,23,24,26,27,28,29,34,35,36,37,38,51,72,122,131,134,155

Rytmisk lydeksempel:
1

Quadratic Blues
Rutsjebane

 

 

 


Zdravko Kunev holder kurs i uregelmessige taktarter! Mer info her.

 

 

 

 


Bøkene til Zdravko er et must for alle som har lyst til å lære noe om skeive taktarter!
Stian Carstensen

 

 

 


 

 

«Uregelmessige taktarter» av Zdravko Kunev er delt i to bøker; den første omhandler taktartene 7/8 og 7/16, den andre 11/8 og 11/16. Det anbefales at man går igjennom bok 1 (7-delt takt) før man gir seg i kast med bok 2 (11-delt takt). Hensikten med disse bøkene er å bygge bro mellom jazzmusikk og uregelmessig takt. Zdravko Kunev har sin musikkutdannelse fra Sofia i Bulgaria, og presenterer i disse bøkene et grundig og omfattende øvelsesmateriale for å lære å spille i 7- og 11- delt takt.

 

 

Begge bøkene innledes med en kort forklaring av oppbyggingen av de ulike taktartene. Her forklares hvordan man skal telle og dirigere de ulike taktartene i ulike tempi. Øvelsene er systematisk bygget opp. Først øves taktarten ved å spille skalabevegelser på alle slagene i takten med betoninger på hovedslagene. Deretter introduseres pauser på ulike slag i takten, men hele tiden slik at grunnstrukturen i taktunderdelingene er tydelig. Bøkene inneholder mange øvelser og har en langsom progresjon, slik at man får god anledning til å bli kjent med taktartene.

Øvelsene begynner med trinnvise skalabevegelser oppover og nedover. Etter hvert utvides øvelsene til å innbefatte akkordbevegelser og større intervaller. Øvelsene øves med durskala, pentatone skalaer, heltoneskalaer, dimskalaer og kromatiske skalaer. Sekvensering er grunnmønsteret i alle øvelsene.

Bøkene inneholder også rene rytmeøvelser. Ved å øve disse, vil man ytterligere kunne befeste følelsen av de ulike taktartene. Rytmefigurer hentet fra disse øvelsene kan også brukes til å rytmisere enkelte av skalaøvelsene.

Begge bøkene avsluttes med komposisjoner som viser hvordan prinsippene i boka kan brukes i en musikalsk sammenheng.

 

Ved å arbeide systematisk med øvelsene vil man utvikle en forståelse og følelse av 7- og 11-delt takt. Bøkene er imidlertid ikke lærebøker i improvisasjon, og de gir heller ingen pekepinn på hvordan man kan improvisere. Men ved å arbeide med de ulike skalaene og rytmefigurene vil man etter hvert opparbeide et repertoar av spillemateriale man kan bruke i improvisasjonssammenheng.

 

Øvelsene er skrevet i G-nøkkel innenfor et omfang på om lag to og en halv oktav, og inneholder ingen henvisninger til instrument. Alle øvelsene kan derfor, med noen få enkle tilpassninger, øves på alle instrumenter. Bøkene forutsetter grunnleggende ferdigheter i notelesing og spilleteknikk på instrumentet. De egner seg godt til selvstudium, og vil være et verdifullt supplement til andre mer tradisjonelle lærebøker.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm