fbpx

Kjerulf, Halfdan / Grinde, Nils: SAMLEDE VERKER bind 3

kr 295

Innbundet.
Samlede klaververker + kritiske kommentarer.

Description

Innbundet.
Samlede klaververker + kritiske kommentarer.

Welhavens «Nøkken» kan stå som motto for Halfdan Kjerulfs livsverk – han var den første norske komponisten som lyttet til «nøkkens sange», og evnet å skape et særpreget norsk tonespråk som fikk avgjørende innflytelse på den neste generasjonen i norsk musikkliv med Nordraak, Grieg og Svendsen i spissen. Men Kjerulf hadde åpent sinn for verdiene både i norsk og europeisk tonekunst. Han var nordmann og «leipziger» i skjønn forening, og stod kritisk vurderende overfor både det norske og det europeiske. Hans egne komposisjoner avspeiler begge disse sider av hans interesse.

Halfdan Kjerulfs samlede verker er utgitt av professor Nils Grinde. Utgaven er basert på manuskripter og tidligere trykte utgaver, hovedsakelig i Norsk musikksamling, Universitetsbiblioteket i Oslo, men også på kilder i andre norske samlinger, og samlinger i Stockholm og Uppsala. Øystein Gaukstad var rådgiver ved fastsettelsen av retningslinjene for utgaven, som har et praktisk og vitenskapelig formål.

Kjerulfs samlede verker inneholder omtrent 380 verker: ca. 125 romanser, 110 klaverstykker, knapt 110 mannskorsatser og 35 andre verker. Av disse verkene er litt over 80 trykt her for første gang. Da det er omtrent 10 førstegangstrykte verker blant romansene og et tilsvarende antall mellom klaverstykkene, er det her i bind 4 og 5 litt over 60 verker trykt for første gang. Dette dreier seg delvis om leilighetskomposisjoner og verker av mindre betydning, men en del av de nytrykte komposisjonene gir også meget betydelige bidrag til vårt bilde av Kjerulf som komponist, og det er verker som bør få en plass i vårt musikkiv. Det bør også tilføyes at det i disse fem bindene finnes en betydelig mengde musikk som nok har vært trykt tidligere, men som har vært lie kjent og lite brukt.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm