fbpx

Kjell Samkopf: Om improvisasjon

kr 299

Et omfattende læreverk bestående av i alt ni bøker. Disse retter seg i første omgang til
studenter på universitets- og høgskolenivå.

Description

Et omfattende læreverk bestående av i alt ni bøker. Disse retter seg i første omgang til
studenter på universitets- og høgskolenivå.

En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister er et omfattende læreverk bestående av i alt ni
bøker. Disse retter seg i første omgang til studenter på universitets- og høgskolenivå. Bøkene presenterer
imidlertid problemstillinger som utøvende marimbaister og vibrafonister vil arbeide med i løpet av
hele sin profesjonelle karriere. Selv om disse bøkene kan benyttes med utbytte av vibrafonister og
marimbaister innen alle musikalske sjangre, er de skrevet med den klassiske utøveren i tankene.
En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister er delt inn i tre deler:
• DEL I: En essaysamling
Dette er en essaysamling som omhandler sentrale problemstillinger i den prosessen det er å utvikle
seg til en utøvende kunstner. Den henvender seg til alle musikkstudenter på høgskolenivå, ikke bare til
slagverkere.
• DEL II: En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister
Denne delen omhandler de vesentlige instrumentaltekniske elementene ved det å spille marimba og
vibrafon. På grunn av stoffets omfang er det fordelt på fem bøker.
Bok 1: Om å spille Vibrafon og Marimba
Bok 2: Om å øve Skalaer og Akkorder
Bok 3: Grunnleggende Instrumental Teknikk I
Bok 4: Grunnleggende Instrumental Teknikk II (tremolo)
Bok 5: Om Improvisasjon
• DEL III: En etydesamling
Dette er en samling på 45 etyder der 18 er for solo marimba, 18 er for solo vibrafon, og ni som kan spilles
på enten vibrafon eller marimba. I disse 45 etydene er de instrumentaltekniske elementene omtalt i
Del II satt inn i en musikalsk sammenheng. Etydene utgjør samtidig et variasjonsverk i 45 satser, der alle
satsene sammen danner et hele. En framføring vil vanligvis bestå av et utvalg av noen satser. Men verket
kan imidlertid også spilles i sin helhet. Etydene er fordelt på tre bøker:
Bind 1: 18 etyder for solo marimba
Bind 2: 18 etyder for solo vibrafon
Bind 3: 9 etyder for solo marimba eller solo vibrafon
Dette er ikke et metodeverk der temaer og øvelser er presentert kronologisk eller følger en anbefalt
utviklingslinje. Stoffet er fordelt på ni bøker. Dette er gjort av praktiske grunner for å gjøre stoffet mer
oversiktlig. Størst utbytte får du ved å arbeide parallelt med alle ni bøkene. Likevel er det fullt mulig å
bruke de enkelte bøkene separat.
Grunnleggende Instrumental Teknikk I inngår som bok 3 i En arbeidsbok for vibrafonister og
marimbaister. I denne boken blir de grunnleggende spillemessige elementene innen spilleteknikk på
marimba og vibrafon presentert og forklart. Boken inneholder også en rekke tekniske øvelser og forslag
til forskjellige måter å øve disse på.
En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister er basert på mer enn 25 års erfaring i undervisning
på høgskolenivå. Uten denne erfaringen hadde jeg ikke kunnet skrive disse bøkene. Jeg vil derfor rette
en dyp takk til alle som har vært mine studenter i løpet av disse årene. Uten dere ville ikke disse bøkene
ha blitt skrevet.
Vi som skriver nye bøker står på skuldrene til våre lærere og til de utøvere som har pløyd nytt land før
oss. Jeg bygger således videre på bøkene til Leigh Howard Stevens, Gary Burton, David Samuels, David
Friedman, Lionel Hampton, Buster Bailey, Nancy Zeltsman, Gary Cook og mange flere. I løpet av arbeidet
med dette bokverket har jeg lest igjennom et femtitalls bøker om vibrafon- og marimbateknikk fra
mange forskjellige land. Jeg har også blitt inspirert av erfaringer og synspunkter til en rekke utøvere og
pedagoger innen instrumenter som klaver, fiolin og andre. Jeg vil derfor rette en inderlig takk til alle
utøvere og pedagoger før meg som gjennom sine arbeider har bidratt med innsiktsfulle og klargjørende
tanker om hvordan å utvikle den mest hensiktsmessige instrumentalteknikk.
I mitt arbeid med å skrive En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister har jeg hele tiden hatt
gleden av å diskutere stoffet – etter hvert som det kom til – med en rekke kolleger i inn og utland.
Uten denne muligheten ville ikke dette læreverket blitt hva det er blitt. Jeg vil rette en spesiell takk
til min gode venn og slagverkkollega gjennom alle år, Rune Martinsen, som allerede på begynnelsen
av 1980-tallet gjorde meg oppmerksom på betydningen av motorikk og motorisk bevisstgjøring og
utvikling i studenten. Jeg må videre få rette en takk til den amerikanske slagverkpedagogen Gary Cook
som introduserte meg til NLP (nevrolingvistisk programmering) og sansenes betydning og funksjon
i læreprosessen, til den nederlandske sonografen Floris van Manen og våre utallige samtaler om
lytting som en aktiv handling, og til forskningsprogrammet FourMs (Music-Mind-Motion-Machines)
på Universitetet i Oslo ved Rolf Inge Godøy for en rekke bevisstgjørende samtaler om grunnleggende
forståelse av bevegelse. Jeg vil også rette en dyp og inderlig takk til mine kolleger ved Norges
musikkhøgskole Rob Waring og Bjørn Arne Løken, og til Carl Haakon Waadeland, Eirik Raude, Kjell Tore
Innervik, og alle dere andre som i alle år sjenerøst har delt av deres innsikt og derigjennom gitt mitt
arbeid verdifull og nødvendig næring.
En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister kunne ikke ha blitt skrevet uten økonomisk støtte.
Jeg takker Statens Stipender, Komponistenes Vederlagsfond, Tono, Creo Innlandet og Fond for Lyd og
Bilde, som gjennom diverse stipender har muliggjort dette arbeidet.
Så vil jeg rette en stor takk til Norges musikkhøgskole, som var min hovedarbeidsgiver i 20 år, og
som flere ganger ga meg forskningsfri for å skrive deler av denne boken. Videre takker jeg for deres
sjenerøsitet ved gjentagne ganger å stille sine ressurser til disposisjon for mitt arbeide.
Til slutt vil jeg si tusen takk til Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, som har hjulpet meg med design og layout,
og ellers bistått arbeidet på alle måter.
Kjell Samkopf
Fall 2023

Additional information

Weight 300 g
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm