fbpx

JØRN FEVANG: Hodie, Christus natus est

kr 245

101 forspill og bearbeidelser.

Description

Orgelbearbeidelser og forspillarrangert av Jørn Fevang.

Forord
Forspillet til salmene påvirker i stor grad hvordan menigheten synger første vers av salmen. Derfor er de viktige miniatyrer i liturgien. For de fleste er det en erkjennelse at jo lenger vi arbeider med liturgisk spill, jo mer krevende er disiplinen.

Orgelforspillene som presenteres her er noen få av de svært mange skissene jeg har gjort i løpet av mine år som kantor. På mange måter kan de sies å være utgangspunkt for improvisasjoner mer enn komposisjoner. Slik kan de også brukes av andre.

Noen av forspillene er for to orgler. De fleste av disse kan med litt kreativitet tilpasses ett instrument, eller det kan brukes klavér i tillegg til orgel.

Noen av intonasjonene er skrevet for kor.

Flere av intonasjonene står i to ulike tonearter der den ene samsvarer med Norsk Koralbok, mens den andre, med ett unntak, står notert høyere. Dette er bevisst. Dersom forsamlingen er stor og/eller dersom barnekor medvirker, er de høyere toneartene å foretrekke. Det oppfordres til å lete fram satser i disse høyere toneartene i eldre kilder: koralbøker og partiturer der originalene av melodiene finnes.

Salmene er en del av liturgiens jubilus. Det er stort for orgelspilleren å få være den som får intonere dem!

Syng en ny sang for Herren

April 2021
Jørn Fevang

Additional information

Ensemble

Forlag

Format

,

Genre