fbpx

JOHANSEN, Niels Eskild: Hørelære Rytmelesing

kr 275

Hørelære

(N.M.O. 11399)


Eksempelsider:

Description

Hørelære

(N.M.O. 11399)

Forord:

Denne læreboka består av en revidert versjon av de fire hovedkapitlene fra Hørelære- Enkle rytmer og i tillegg åtte nye kapitler. Metodikken fra Hørelære- Enkle rytmer er ført videre i det nye materialet. Omfanget av herværende utgave skal dermed tilfredsstille kravene til videregående skoles musikklinjer og til andre former for forberedelse til profesjonell musikkutdanning. En del av materialet kan også være relevant for høyere musikkutdanning.

Det er vanskelig å definere begrepet rytme. De verbale formuleringer blir enten komplekse og uforståelige eller upresise. Det har, sikkert av den grunn, vært vanlig i læreboksammenheng å nærme seg rytmelesing enten via rent motoriske instruksjoner eller via talerytme. En ser i tillegg en tendens til å strukturere rytmisk progresjon etter en notasjonssystematikk heller enn etter en musikalsk-rytmisk systematikk. Det har vært et mål med denne lærebok å unngå disse fallgruvene. Dette oppnås bl.a. ved å bygge progresjonen på elevenes forutgående kjennskap til rytme, ved å relatere rytmefenomener til kjent, musikalsk stoff, og ved å relatere detaljer til lettfattelige, kjente sammenhenger. Den tradisjonelle notasjonsprogresjon er i tillegg erstattet av en rytmisk-musikalsk progresjon. Det metodiske grunnlag vil fremgå av lærerveildeningen~ som er en lett variert og noe utvidet utgave av lærerveiledningen til Hørelære- Enkler ytmer.

Additional information

Weight 350 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.4 cm