fbpx

JARLE FLEMVÅG: Korsang for alle m/CD

kr 389

I Korsang for alle får leserne en enkel innføring i grunnleggende sangteknikk og notelære. Boken har også en stor ordliste med sentrale musikkuttrykk.

Description

Nå er boka kommet som inneholder all den basiskunnskapen en korsanger trenger å kunne.I Korsang for alle får leserne en enkel innføring i grunnleggende sangteknikk og notelære. Boken har også en stor ordliste med sentrale musikkuttrykk i tillegg til informasjon om hvilke kor som finnes, aktuelle nettadresser m.m.Boken er rikt illustrerte av Tore Strand Olsen. På de to CD’ene som følger med boken er det innspilt oppvarmingsøvelser, kanoner, unisone og flerstemte sanger. Sammen med kor og solister kan leserne trene sangteknikk samt lære å synge flerstemt sammen med andre på populære sanger.Forfatteren Jarle Flemvåg er en ung, men erfaren kordirigent som har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole.Noen omtaler fra andre:
«Ny, flott korbok for alle som vil synge i kor! Anbefales!» (Norges kirkesang – medlemsblad for Norges kirkesangerforbund)»God og praktisk instruksjonsbok» (NRK, Musikkredaksjonen)

Forord:
I de årene jeg har jobbet som kordirigent har jeg ofte fått spørsmål som omhandler musikkteori og sangteknikk. Hva er et kryss? Hvorfor står det en prikk etter noten? Er det riktig at magen skal utvide seg når jeg puster inn? Mange har også spurt meg om det finnes en bok de kan kjøpe som inneholder denne type kunnskap. Etter å ha undersøkt markedet uten å finne noe jeg syntes var dekkende, valgte jeg å kontakte Norsk Musikforlag A/S med en forespørsel om selv å skrive en slik bok. 1 år senere foreligger resultatet mellom disse to permene. I samråd med Norsk Musikforlag A/S er boken skrevet i en form som retter seg mot de som ønsker å begynne i et kor. Det skyldes at det så langt ikke har vært noe tilbud til denne gruppen, samt at det har gitt meg en anledning til å skrive ned all den basiskunnskapen jeg mener en korsanger trenger. Etter min oppfatning vil boken også egne seg godt for deg som allerede synger i et kor, og som ønsker å tette igjen ”hull” innenfor musikkteori og sangteknikk. Med boken følger det to cd´er. På cd’ene er det innspilt sangøvelser, kanoner, unisone og flerstemte sanger. Når du synger sammen med cd’ene kan du trene på sangteknikk, samt lære å synge sammen med andre. Nærmere instruksjoner om hvordan sangene skal utføres finner du i kapittelet ”Øvelser og sanger”.
Til slutt vil jeg takke de mange som har bidratt til at boken skulle bli så bra som mulig. Ikke minst har innspill fra korsangere og kollegaer vært til stor hjelp! En stor takk også til Tore Strand Olsen for fine illustrasjoner, til Thor Bjørn Neby for godt samarbeid ved innspillingen av bokens cd’er, til alle flinke sangere og musikere som har medvirket på cd’ene, til professor Svein Bjørkøy for kyndig veiledning i kapittelet om sangteknikk, og til Lisbet Frøystadvåg og Leif Dramstad ved Norsk Musikforlag A/S for alt de har bidratt med under den møysommelige prosessen tilblivelsen av en bok er. Til slutt en takk til mine foreldre Bjørg og Tore Flemvåg som alltid har opptrådt støttende og oppmuntrende. Jarle Flemvåg

Innhold:
Innspilte øvelser og sanger
Innledning
Fem gode grunner til å begynne i kor
Generelt om kor
Oversikt over forskjellige typer kor
Kor inndelt etter kjønn
Kor inndelt etter antall medlemmer
Kor inndelt etter tilhørighet og alder
Kor inndelt etter repertoar
”Alle kan synge”
Hvordan komme i kontakt med aktuelle kor
Korforbundene
Den første kontakten
Noen historiske fakta om norsk korbevegelse
Sangteknikk
Inndeling av stemmer
Sangteknikk
En kort innføring i hvordan sang oppstår
Avspenning
Holdning
Innpust
Resonansrommene
Ansatser
Vokaler og konsonanter
Stemmeomfang
Stemmens registre
Oppsummering
Musikkteori
Noter
Notenes navn
Notesystem
Hjelpelinjer
Nøkler
Stamtonene plassert i f- og g-nøkkel
Skalaer
Halvtone- og heltonetrinn
Noteverdier
Punkterte noter
Bindebuer
Fortegn
Faste og løse fortegn
Oppløsningstegn
Takt
Puls
Tempo
Taktart
Betoning
Pauser
For deg som vil vite mer
Fermate
Trioler
Løsning på oppgaver
Tegn og uttrykk
Musikkuttrykk
Navn på styrkegrader
Variasjon av styrkegradene
Legato og staccato
Tempo
Betegnelser for moderering av tempo
Tegn og uttrykk som angir sangens forløp
Repetisjonstegn
Hus
Taktnumre
Diverse tegn og uttrykk
Inndeling av korstemmer
Korenes stemmeinndeling
Mezzosopran og baryton
Plassering av navn på stemmegruppene
Notehalsens retning
Stemmeomfang og nøkler
Øvelser og sanger
Øvelser
Unisone sanger
Imagine
Den fyrste song
Tir n’a noir
Tanta til Beate
Kanon
Fader Jakob
Sommer kommer
Dona nobis pacem
Flerstemte sanger
Shalala
Morning has broken
When the saints go marchin´ in
Nocturne
Fager kveldsol smiler
Å synge i kor
Oppslagsdel – verktyper og musikkuttrykk
Verktyper som framføres av kor
Ord og uttrykk som står på notene
Diverse uttrykk
Litteraturliste

De 2 cd’ene inneholder:12 oppvarmingøvelser – høy og dyp utgave4 unisone sanger – vokal- og instrumentalutgave3 kanoner – unison- og kanonutgave2 2-stemte sanger – korstemmer og korutgave2 3-stemte sanger – korstemmer og korutgave2 4-stemte sanger – korstemmer og korutgaveI alt er det 62 spor på cd’ene. Koret er sammensatt for anledningen, og består av 8 sangere som er utdannet ved Musikalakademiet på Bårdar og Norges musikkhøgskole. En del av sangerne opptrer også som solister på cd’ene. Akkompagnementet består av piano, el-bass og trommer.

Additional information

Weight 200 g
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
Ensemble

Forlag

Format

Genre