fbpx

HENRIK WEST: Kven kan seia ut den glede – Folkelege salmetonar frå Setesdal

kr 325

Folkelege salmetonar frå Setesdal

Description

www.setesdalssalmar.no

SETESDAL er eitt av dei områda i Noreg der folkemusikken framleis spelar ei stor og viktig rolle i kulturlivet. Dette er bakgrunnen for at song, dans og spel frå Setesdal i desember 2019 fekk ein ærefull plass på UNESCO-lista over immateriell kulturarv – som det fyrste i Norden. (så videre som det står)

Ein del av songtradisjonen frå Setesdal er dei folkelege salmetonane som framleis er ein levande arv for mange setesdølar. Denne tradisjonen er godt dokumentert med mange opptak og nedteikningar, men stort sett ingenting har tidlegare vorte gjeve ut i bokform med notar.

Samlinga femner heile breidda i repertoaret, frå 1700-tals-tonar til Kingos salmebok, over 1800-tals tonar til Brorsons salmar, og fram til dei åndelege songane frå byrjinga av 1900-talet. I tillegg til ei stutt historisk innleiing rommar samlinga òg enkle forklåringar til kvar einskild folketone. Målet med samlinga er å gjere eit utval av denne tradisjonen tilgjengeleg for ein større krets, ikkje minst med tanke på bruk i gudstenesta.

I tillegg til ei stutt historisk innleiing rommar samlinga òg enkle forklåringar til kvar einskild folketone. Målet med samlinga er å gjere eit utval av denne tradisjonen tilgjengeleg for ein større krets, ikkje minst med tanke på bruk i gudstenesta.

Additional information

Weight 175 g
Dimensions 20 × 13 × 1 cm