fbpx

HARALD JØRGENSEN: Undervisning i øving

kr 295

En innføring for sang- og instrumentallærere

(N.M.O. 13115)

Description

En innføring for sang- og instrumentallærere

(N.M.O. 13115)

Å lære å spille eller synge krever øving. Denne boka presenterer øving som et fag som må inngå i all sang- og instrumentalundervisning. Boka er rettet til alle som underviser elever fra begynnere og oppover, og beskriver hvordan faget øving kan undervises og hva det inneholder av temaer som er viktige og felles for alle øvere. De tre prosessene planlegging, gjennomføring og evaluering av øving er sentrale, med beskrivelser av øvestrategier for hvert av temaene. Framstillingen er basert på utøveres erfaring og på forskning om øving.

Harald Jørgensen er professor emeritus ved Norges musikkhøgskole. Han har undervist i musikkpedagogikk og musikkpsykologi, og blant annet utgitt bøker om musikalitet og musikkopplevelse. Han har også bidratt i den internasjonale forskningen om øving, og publisert på flere språk.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm