fbpx

GUTTORM IHLEBÆK: En ny sang, 8 motetter (SATB)

kr 52

For blandakor og orgel

Please send an email to post@musikkforlagene.no if you require fewer than 15 copies.

SKU: LY1279 Categories: , , Produkt-ID: 87740

Description

For blandakor og orgel

Forord:

Disse motettene er skrevet til gudstjenestelig bruk i tiden etter at jeg ble domkantor i Fredrikstad domkirke i 1989. Samtidig med ansettelsen fulgte prosjektkoret Borg Bach-kor med inn i domkirken, ble domkor, og påtok seg liturgisk sangtjeneste. Dermed fikk jeg til rådighet 5 liturgiske SATB-grupper med 8-10 sangere i hver gruppe.

Det store rommet medførte at jeg i noen av motettene lot tenorene synge parallelt med sopraner, og tilsvarende med alt/bass. Vanskelighetsgraden ble tilpasset situasjonen med kort innøvingstid og redusert besetning. Jeg var ikke ute etter eksperimentering, men prøvde å finne et tonespråk som samsvarte naturlig med det tekstlige innholdet, og som var relativt enkelt, både å fremføre og lytte til.

Noen av motettene ble også brukt i konsertsammenhenger, enten i små buketter eller i kombinasjon med annet norsk motett-materiale.

Ingen av motettene ble spredd til andre kor, men bare brukt internt. Når jeg nå, takket være Lyche musikkforlag og Jan Stefan Bengtssons positive interesse, fikk mulighet til å utgi en samling, har jeg blant en stor mengde valgt ut åtte av dem. Håpet er at andre kirkekor kan finne noe de synes er verd å ha på repertoaret både til gudstjenester og konserter.
Fredrikstad, mai 2022
Guttorm Oskar Ihlebæk

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 27.6 × 19.5 × 0.3 cm