fbpx

Gullichsen, H./Herresthal, H./Kvam, T.: 99 KORALINTONASJONER OG LEDSAGESATSER

kr 95

For orgel.

Description

For orgel.
Denne samlingen med koralforspill er laget ut fra behovet for korte intonasjoner til gudstjenestens salmer. Samlingen inneholder ikke intonasjoner til samtlige nummer i Koralbok for Den Norske Kirke, men er ment som et supplement til allerede eksisterende forspillsamlinger. En del ledsagesatser er tatt med som eksempler og inspirasjon til et rikere og mer variert koralspill.
Ledsagesatsene kan dessuten anvendes som forspill.

Innhold:

 • Alltid freidig når du går
 • Alt står i Guds faderhånd
 • Apostlene satt i Jerusalem
 • Av dypest nød
 • Av høyheten oprunnen er
 • Bryt frem, mitt hjertes trang
 • Deilig er den himmel blå
 • Den Herre krist i dødens bånd
 • Den store hvite flokk, å se
 • Din dyre ihukommelse
 • Der mange skal komme fra øst og fra vest
 • Dypt heller året i sin gang
 • Dyre bord som Jesus dekker
 • Eg veit i himmerik ei borg
 • En Gud og alles Fader
 • Far verden, farvel
 • Folkefrelsar til oss kom
 • Fryd deg, du Kristi brud
 • Frykt, mitt barn, den sanne Gud
 • Gjør døren høy
 • Gladelig vil vi halleluja kvede
 • Gud, la oss i din kunnskap fremmes
 • Gud sin egen sønn oss gav
 • Gud skal all ting lage
 • Guds sønn er kommet til oss ned
 • Gå varsom, o Sjel
 • Hellig , Hellig, Hellig
 • Her kommer dine arme små
 • Herre Gud, ditt dyre navn og ære
 • Herre, hvor skal vi gå hen
 • Herre, jeghar handlet ille
 • Her ser jeg da et lam å gå
 • Herre, jeg  hjertelig ønsker å fremme din ære
 • Herre Jesus, kom til stede
 • Himmelske Fader
 • Hjerte, løft din gledes vinger
 • Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord
 • Hvo ene lader Herren råde
 • Høyr kor kyrkjeklokka lokkar
 • I Jesu navn skal all vår gjerning skje
 • Jeg er så glad hver julekveld
 • Jeg ser deg, o Guds lam å stå
 • Jeg synger Julekvad (In dulci jublilo)
 • Jeg vil meg Herren love
 • Mitt hjerte alltid vanker
 • Jesus, din søte forening å smake
 • Jesus dine dype vunder
 • Jesus i det høye troner
 • Kjærlighet er lysets kilde
 • Konge er du visst
 • Lov Jesu navn og herredom
 • Med sorgen og klagen hold måte
 • Med strålekrans om tinde
 • No koma Guds englar
 • No livnar det i lundar
 • Nu beder vi den Hellig ånd
 • Nu hviler mark og enge
 • Nu la oss takke Gud
 • Nu rinner solen opp
 • O Gud, som tiden vender
 • O Jesus, som har elsket meg
 •  Opp alle som på jorden bor
 • Opp, gledes alle, gledes nu
 • Overmåde, fullt av nåde
 • Saligheten er oss nær
 • Se hvor nu Jesus treder
 • Sions vekter hever røsten
 • Stå fast min sjel, stå fast
 • Til deg alene, Herre Krist
 • Treder opp til Herrens bord
 • Vreden din avvend
 • Vær trøstig, mitt hjerte
 •  Våkn opp, du som sover
 • Våkn opp og slå på dine strenge
 • Å, var eg meir deg, Jesus, lik

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm