fbpx

Grinde, Nils: JOSEPH HAYDN – KLASSIKEREN

kr 349

Boken er det første omfattende verk på norsk om Joseph Haydn og hans komposisjoner. Med boken følger et notevedlegg hvor musikken som blir diskutert i hovedboken er med. 

Description

Boken er det første omfattende verk på norsk om Joseph Haydn og hans komposisjoner. Med boken følger et notevedlegg hvor musikken som blir diskutert i hovedboken er med. 

Haydns produksjon starter i førklassisismen, preget av det som ofte kalles ”den galante stil” hvor vi finner betydelige rester av barokke stiltrekk. På den annen side inneholder Haydns sene komposisjoner, særlig fra 1790-årene av, betydelige forvarsler om romantikkens og 1800-tallets musikk. Når ordet klassikeren likevel brukes i tittelen på boken, er det helt bevisst fra forfatterens side, selv om betegnelsen stilhistorisk blir for snever. Mer enn 200 år etter sin død har Haydn og hans musikk fått fornyet betydning og vekker stadig beundring. Han er og blir en klassiker.

Nils Grinde (1927–2012), professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, arbeidet i siste fase av livet med en stor bok om Joseph Haydn og hans verker. Tre år etter Grindes død blir Joseph Haydn. Klassikeren utgitt på Musikk-Husets Forlag A/S, gjennomarbeidet og fullført av hans ektefelle Kirsti Grinde og Øyvind Norheim, begge tidligere forskningsbibliotekarer ved Nasjonalbiblioteket.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm