fbpx

Grinde, Nils: HALFDAN KJERULF – Nordmann og Europeer

kr 300

Biografi.
Kjerulf har som komponist ofte blitt betraktet først og fremst som en
forløper for Edvard Grieg. Hans livsverk er en vesentlig del av den
grunnvollen som Grieg og hans generasjon bygde på. Kjerulfs
komposisjoner er imidlertid i seg selv noe av det mest verdifulle i vår
musikalske arv.

Description

Biografi.
Kjerulf har som komponist ofte blitt betraktet først og fremst som en
forløper for Edvard Grieg. Hans livsverk er en vesentlig del av den
grunnvollen som Grieg og hans generasjon bygde på. Kjerulfs
komposisjoner er imidlertid i seg selv noe av det mest verdifulle i vår
musikalske arv.
Materialet til denne boka har professor Nils Grinde innhentet fra utallige kilder, bl.a. Norsk Musikksamling, Riksarkivet og diverse biblioteker i Norge og utlandet.

Interessen for Halfdan Kjerulfs musikk er idag sterkt økende, noe som bl.a. kommer til uttrykk ved flere nyere CD-innspillinger av hans musikk. Halfdan Kjerulf evnet å skape et særreget norsk tonespråk som fikk avgjørende innflytelse på den nete generasjon i norsk musikkliv med Nordraak, Grieg og Svendsen i spissen.
Samtidig hadde Kjerulf et åpent sinn for verdiene både i norsk og europeisk tonekunst. Han var nordmann og «leipziger» i skjønn forening og sto kritisk vurderende overfor både det norske og det europeiske. Hans egne komposisjoner avspeiler begge desse sidene av hans interesse.

Foruten bred omtale av Halfdan Kjerulfs komposisjoner tar boken for seg historien om komponisten Halfdan Kjerulf, hans bakgrunn og ikke minst hans samtid i en både spennende og fascinerende beretning. Fremstillingen tar sikte på en bred leserkrets og faguttrykk er derfor begrenset til et minimum.

Professor Nils Grinde har med denne boken og sitt tidligere arbeide med Halfdan Kjerulfs samlede verker i 5 bind (sluttført og utgitt i 1998) gitt oss et komplett bilde av denne sentrale komponistens liv og virke.

Utgivelsen er støttet av Norsk kulturråd.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm