fbpx

EGIL HOVLAND (arr.): I denne glade juletid

kr 199

For sang og piano. 

Description

 "I denne glade juletid" inneholder gamle og nye advents- og julesanger fra Norsk Salmebok. I tillegg er de mest kjente sanglekene tatt med.

Som en hjelp for den som skal akkompagnere fellessangen, har Egil Hovland laget enkle og lett spillbare arrangementer for piano eller orgel uten pedal. Melodiene er også besifret. Til hver melodi har Hovland komponert et kort forspill.

For at arrangementene skal kunne spilles også av barnehender, er grep større enn en oktav unngått. Heftet vil dermed egne seg godt i undervisningen.

Innhold:


Barn Jesus i en krybbe lå –
Bryt ut i sang –
De hyrder stirrer i natten ut –
Deilig er den himmel blå –
Deilig er jorden –
Den yndigste rose er funnet –
Det hev ei rose sprunge –
Det kimer nå til julefest –
Det lyser i stille grender –
Du grønne glitrende tre goddag –
Du være lovet Jesus Krist/ Du vere lova Jesus Krist –
En krybbe var vuggen –
Et barn er født i Betlehem / Eit barn er født i Betlehem a- og b-melodi –
Et lidet barn saa lystelig –
Fra fjord og fjære –
Fra himlen høyt jeg kommer her / Frå høge himmel kjem eg ned –
Gjør døren høy / Gjer døri høg –
Glade jul hellige jul / Glade jol heilage jol –
Gud sin egen Sønn oss gav –
Her kommer Jesus dine små / Her kjem me Jesus dine små –
Hør nå godt nytt som på jorderik hendte –
Høyr kor englar syng frå sky –
Jeg er så glad hver julekveld / Eg er så glad kvar jolekveld –
Jeg gikk meg over sjø og land –
Jeg synger julekvad / Eg synger jolekvad –
Joleklokker over jorda –
Kim alle klokker –
Klinge skal et jubelkor –
Kling no klokka –
Kom konge kom i morgenglans –
Lukk opp kirkens dører –
Mens frost og vintermørke rår –
Mitt hjerte alltid vanker –
No koma Guds englar –
No tenner vi det første lys / Nå tenner vi det første lys –
Nå tenner vi vår adventskrans –
Nå vandrer fra hver en verdens krok –
O jul med din glede –
På låven sitter nissen –
Reven rasker over isen –
Rydd vei for Herrens komme –
Stem opp med glede en lovsang –
Sæle jolekveld –
Så går vi rundt om en enebærbusk –
Vi ser deg Herre Jesus –
Ved krubba di, der vil eg stå –
Å Betlehem du vesle by –
Å du heilage –
Å kom nå med lovsang –
Å kom å kom Immanuel

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm