fbpx

Caplin, Thomas: FRA TEKNIKK TIL MUSIKK

kr 300

Fra teknikk til Musikk er en svært grundig innføring i korledelse.

Description

 

Fra teknikk til Musikk er en svært grundig innføring i korledelse. Boken har kommet ut i revidert utgave i 2005 med tre nye kapitler:
Korintonasjon / Tidstypisk oppføringspraksis / Latinsk uttale og korsang.
Til øvelsene i boka finner du også lyd-og videoeksempler på våre nettsider.
Gå til lyd- og videoeksempler.
   

INNHOLD:

FRA TEKNIKK TIL MUSIKK

 • Innledning
 • Taktere, dirigere eller lede
 • Ensembleledelse – korledelse – orkesterledelse

TAKTERING/DIRIGERING

 • Utgangsposisjon – håndstilling
 • Taktus
 • 2-takt
 • Sansemotoriske øvelser
 • 3-takt
 • 4-takt
 • 5-takt
 • 6-takt
 • Hva med 7-, 8-, 9- og 10-takt da?

FORBEREDELSESSLAG:

 • Det aktive forberedelsesslaget
  • Fra pust til hender
  • Ansikt
  • Hvor faller det aktive f-slaget?
  • Opptakt
  • Delt opptakt
 • Det passive forberedelsessalget
 • Kvantitet eller kvalitet?
 • Sammenfatning

 

 • AVSLAG:
 • Avslag på slaget – forberedt avslag
 • Avslag etter slaget – uforberedt avslag
 • Valg av avslag – hvilket er best?

FERMATER

 • Behandling av fermaten
  • Gå videre – prinsippet
  • Gjenta slaget – prinsippet
  • Sløyfe slag – prinsippet
  • Barokkfermate

INNSTUDERINGSMETODIKK

 • Første fase – forberedelse
  • Repertoar – forberedelse
  • Teksten
  • Fortrolighet
  • Musikalsk helhet
  • Musikken
  • Taktering – dirigering
  • Musikalsk helhet igjen – dirigering
  • Klaveret
  • Forberede metodikk
  • Rekkefølge
  • Valg av metode
  • På gehør, eller med noter?
  • Styring
  • Forberede øvelser og presentasjon
  • Disponering
  • Sammenfatning av første fase
 • Andre fase – gjennomføring
  • Første sekvens
  • Andre sekvens
 • Tredje fase – evaluering

HVA ER MUSIKK?

 • Horisontal og vertikal dirigering – et spørsmål om balanse

«PILKING»

DIRIGERING – EN KOMMUNIKASJONSMÅTE

 • Empati – empatisk dirigering
  • Pust
  • Vokalteknikk og intonasjon
  • Klang
  • Tekstlig dirigering
  • Fri dirigering
  • Dirigentens dilemma

PARTITURLESING

SPEKTRAL LYTTING

KORARBEIDET – MÅL OG MENING

 • Hvorfor korleder?
  • Rolle
 • Mennesket bak «koristen»
  • Trygghet
  • Ansvar
  • Identifisering
 • Korlederen
  • Ansvar – delegering
  • Utvikling – progresjon
 • Styret
 • Målsetting
  • Målsettingsdebatt

KORAKUSTIKK – EN HÅNDBOK

 • Rommets, korets og koristens akustikk
  • Koristens akustikk
  • Korets akustikk
  • Rommets akustikk
 • Øvings- og konsertlokalets akustiske forutsetninger
  • Reflektorer og absorbenter
  • Analyse av øvingslokalet
 • Ulike oppstillinger i koret
  • Idealer og balanse
 • Hvor høres man best i koret?
 • Å lage ny oppstilling
 • Ting å tenke på ved konsert, og før konsert
  • Nærhet til publikum
  • Korbenker
  • Ved mye etterklang
  • Ved lite etterklang

KORETS ¨SOUND¨ – KLANGIDEAL ELLER MYSTERIUM

 • Et mer konkret begrep
 • Et komplekst speilbilde
 • Puslespillet – hvordan ser motivet ut?
 • Subjektivt – rettferdig?
 • Et utviklet kor

SAMTIDSMUSIKK

 • Språkforståelse
 • Psykologisk strategi

VOKALTEKNIKK I NYERE MUSIKK

 • Intonering
 • Behandling av konsonanter

MUSIKKFORSTÅELSE – TOLKNING – PARTITURTROSKAP

 • Kunstverket – funksjone og betydning
  • Betrakteren
  • Utøveren
  • Musikkforståelse – ydmykhet
 • Forståelse av musikken – et eksempel
  • Sostenuto
  • Sterkt eller stort
 • Partiturtroskap

«OPPVARMING» – FILOSOFI, FUNKSJON OG NØDVENDIGHET

 • Hensikt
 • Målgruppe
 • Konsentrasjon
 • Fysikken
 • Gehøret
 • Det åndelige
 • Det musikalske

KOR-RETTET BRUKSSPILL

 • Anslag
 • Pedalbruk
 • Tonegiving
 • Tonearts-kadenser – sekvensering
 • Korsatsen «i fingrene»
 • Enkelhet og funksjonalitet
 • Stemmeøving
 • Tonestyring
  • Tonestyring – harmonisk støtte
 • Redusering
 • Komplettering
  • Styrking av karakter/tempo
  • Akustikk
 • Hvordan komplettere?
  • Rytmisering
  • Harmonisk komplettering

FRA TEKNIKK TIL MUSIKK

 • Metodikeren – pedagogen
 • Teknikeren
 • Den musikalske regissøren
 • Ansvar
 • Kunstneren
  • Selvbevissthet – selvtillit
 • Fra teknikk til musikk

KORINTONASJON (Per-Gunnar Alldahl)

 • Bevissthet
 • Unison sang
 • Uten svevninger
 • Renere enn pianoet

TIDSTYPISK OPPFØRINGSPRAKSIS (Pär Fridberg)

 • Skiftende sangideal
 • Inspirasjon av musikkhistorien
 • Tekst og rytme
 • Bach – stemmen som instrument
 • Brahms – kontrapunkt og harmoni

LATINSK UTTALE OG KORSANG (Monica Hedlund)

 • Den klassiske uttalen
 • Middelalder- (og senere) uttale
  • Den italienske uttalen
  • Den franske uttalen
  • Den tyske uttalen
 • Staving
 • Forståelsen viktigere enn uttalen

SUPPLERENDE LITTERATUR

 

Additional information

Weight 471 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm