fbpx

BJØNTEGAARD/ØYE: Mosaikk, Pianomusikk gjennom tidene, bok 2

kr 275

MOSAIKK, bok 2 er det andre heftet i en serie på tre, med klassiske stykker fra barokken til nyere tid.

Tilrettelagt for pianister i alle aldersgrupper som har avsluttet grunnopp­læringen i piano.

Description

MOSAIKK, bok 2 er det andre heftet i en serie på tre, med klassiske stykker fra barokken til nyere tid. Hvert hefte i serien avsluttes med norske komposisjoner fra romantikken til nyere tid. Flere av disse komposisjonene er komponert for denne serien. Heftene er satt sammen etter vanskelighetsgrad, og stykkene følger hverandre i tilnærmet kronologisk rekkefølge.

Hver epoke innledes med en kort generell oversikt over samfunnsforhold, musikk, komponister etc. i epoken. I tillegg innledes hvert stykke med noen biografiske data om stykkets komponist.

Hvert hefte avsluttes med forslag til progresjon innenfor hver tidsepoke.

Stykkene er gjengitt i sin originale form.
Komponistene i barokken og wienerklassisismen var svært sparsomme med dynamiske tegn og fraseringsmarkeringer i notene. Det var opptil utøveren å bestemme hvordan stykkene skulle fremføres, ut ifra gjeldende, uskrevne regler for fremføringspraksis. I denne serien er derfor alle . fraserings- og dynamiske markeringer i stykker fra denne tiden kun forslag til hvordan stykkene kan fremføres. Utøver står fritt til å gjøre egne valg. Editeringsforslagene er utarbeidet på bak­grunn av at klaverinstrumentene på 1600- og 1700-tallet hadde en tynnere, spissere og mindre utholdt klang enn våre moderne pianoer. Et non legato og artikulert anslag var vanlig. Buer er derfor notert for å indikere at tonene skal henge sammen. Fra slutten av 1700-tallet ble det mer vanlig at komponistene selv satte fraseringsmarkeringer etc. i notene. Markeringer som ikke er originale etter slutten av 1700-tallet er derfor synliggjort i notene.

Alle stykkene er spilt inn på CD, som et forslag til hvordan stykkene kan fremføres.
I tillegg til heftet er det utgitt en veiledning til innstudering av stykkene i heftet. Denne veiled­ningen er utarbeidet i samarbeid med universitetslektor/hørelærepedagog Ingunn Fanavoll Øye.

Lars Haugbro har vært faglig konsulent i forbindelse med utarbeidelsen av deler av Mosaikk-serien.


Innhold:

Stykker fra Barokken, Wienerklassisismen, Romantikken, det 20. århundre og et kapittel med norsk musikk.

Additional information

Weight 320 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
Ensemble

Forlag

Format

,

Genre