fbpx

BERNT JOHAN OTTEM: Lytteboka

kr 198

Teori/gehør

Description

Formålet med denne boka er å bringe unge mennesker i kontakt med musikken. Dette er forsøkt realisert ved å la selve musikken – de klingende toner – være i fokus.
I gjennomgangen av musikkverkene har en latt det historiske og biografiske stoffet være underordnet, mens hovedvekten er lagt på det som skjer i musikken: oppbygging av verket, instrumentasjon og klangfarge, temaer og tematisk bearbeidelse, etc.
Boka gjør ikke krav på å inneholde et representativt utvalg når det gjelder musikkverker og komponister. Verkene er valgt ut på grunnlag av vurderinger fra lærere og elever som har vært med på å gjennomgå lytte­partiturene.
Lyttepartiturene har ikke til formål å konkretisere alt som skjer i verket; hovedhensikten er heller å gjøre leserne oppmerksom på detaljer og/eller helheter som kan tjene til økt forståelse av musikkverket.

Lytteboka inneholder partiturer med tilhørende tekst, dessuten noen bio­grafiske data om komponisten. Tekstsidene er delt i to spalter, og som regel gir den venstre spalten en orientering om – og henvisning til – partituret, mens den høyre inneholder lytteoppgavene.
Svensken Rolf Davidson har gjennom sine bøker «MUSIK I NÅRBILD» og «FOLJ TONERNA», gitt ideene til dette arbeidet, og samarbeidet med ham har vært til stor oppmuntring. Partituret til Tsjaikovskij’s «ARABISK DANS» er laget av Davidson og benyttet i denne boka med hans tillatelse. Verdifulle kommentarer og råd fra kolleger og elever ved Alta Ungdoms­skole og Statens Lærerkurs i Musikk, Vestby, har bidratt til å gi boka dens nåværende form.
Boka er beregnet brukt i barneskolens øverste klasser, ungdomsskolen og lærerskolen. Musikkstuderende og andre kan benytte lyttepartiturene som en første innføring i verksanalyse.

Boka er fra 1971.

Additional information

Weight 275 g
Dimensions 21 × 30 × 1 cm
Ensemble

Forlag

Format