fbpx

Nye utgaver fra Norsk Musikkarv

NYE UTGAVER FRA NORSK MUSIKKARV

Skrevet av Bjarte Engeset

Norsk musikkarv har den siste tiden blant annet publisert noen relativt ukjente verker av Johan Svendsen. Utgivelsen i mars 2019 av hans siste verk, Prélude, er særlig viktig, siden dette er den første utgaven av verket noensinne. Prélude, hans «svanesang», har nesten ikke blitt spilt de siste hundre årene på grunn av manglende notemateriale.

Samtidig publiserer vi en kritisk utgave av det som kanskje er hans mest spilte verk: Festpolonese op. 12. De gamle utgavene av Svendsens mest kjente verker var nesten alltid basert på Svendsens manuskripter. Men akkurat når det gjelder Festpolonesen ble utgaven basert på en avskrift Johan Hennum hadde gjort. Derfor er vår nye kritiske utgave særlig viktig, siden den har lagt mer vekt på Svendsens eget manuskript enn på Hennums avskrift. Når det gjelder Festpolonesen finnes også Svendsens egen korrektur av partitur og stemmer til den trykte utgaven, ved siden av hans egne håndskrevne stemmer, brukt ved premieren. Det kritiske arbeidet var derfor særlig detaljert og interessant.

Gjennom lang tid har det vært kjent at de eksisterende utgavene av Valens orkestermusikk har store mangler og mye feiltrykk. Derfor er våre to nye kritiske utgaver med musikk av Valen et viktig bidrag. Verkene Nenia for orkester, op. 18 og La Isla de las Calmas for orkester, op. 21 er av hans mest spilte.

For noen måneder siden ble et annet sentralt Svendsenverk publisert: Norsk Kunstnerkarneval, op. 14. Her gjør vi også Svendsens første versjon av verket tilgjengelig. Den hadde for eksempel en triodel som han senere tok bort.

Jørn Fossheim har i lang tid arbeidet med en kritisk utgave av Finn Mortensen: Symfoni. Verkets format, og et meget stort kildemateriale, har gjort denne utgivelsen til et meget omfattende arbeid på nesten to hundre sider. Dette er et helt sentral verk i norsk symfonisk tradisjon.

I disse dager går en utgave med sanger av Anna Lindeman til prøvetrykk. Ingrid Loe Dalaker har ansvaret for denne utgivelsen, som gjør en rekke sanger av Anna Lindeman tilgjengelig, samtidig som den formidler mye ny kunnskap og nytt materiale om denne komponisten, om tekstforfatterne og om miljøet disse sangene ble skapt i.

Vi arbeider for tiden med begge Otto Winter-Hjems symfonier, de to eldste norske symfoniene. Symfoni nummer 2 ble fremført og innspilt av KORK fra vår nye praktiske utgave høsten 2018. I 2019 skal hans Symfoni nr. 1 spilles inn av KORK, og vi gjør klar en praktisk utgave også her. Senere skal etter planen disse utgavene bli kritiske utgaver.

Det er snart klart for prøvetrykk av blant annet Eivind Groven: Hjalarljod og Ludvig Irgens Jensen: Japanischer Frühling. Se her for informasjon om utgaver under arbeid:

https://www.musikkarven.no/noteutgaver/

 

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke være synlig. Påkrevde felter er markert med *