fbpx

NORSK MUSIKK TIL UKRAINA

Fridtjof Nansen Musikkfestival

Fra Fridtjof Nansen Musikkfestival 2016

Siste uke i september arrangeres for annen gang Fridtjof Nansen Musikkfestival i byen Kharkov i Ukraina. Festivalen er et samarbeid med Kharkiv filarmoniske orkester, og støttes av det norske utenriksdepartementet, Norsk Musikforlag og den norske ambassade i Ukraina. Det skal spilles musikk av Edvard Grieg, Johan Svendsen, Morten Gaathaug, Kjell Marcussen, Kjell Mørk Karlsen, Knut Nystedt, Trygve Madsen og Egil Hovland. Solister er fagotist Roman Reznik, cellist Toril Syrrist-Gelgota, organist Gunnar Petersen-Øverleir, bratsjist Povilas Syrrist-Gelgota og harpist Delphine Constantin Reznik. Ellers medvirker Kharkiv Filharmoniske Orkester og Kharkiv Filharmoniske kor.

Festivalens hovedmål er å presentere norsk musikk. Det vil bli flere uroppførelser, deriblant Gaathaugs «Symfonisk introduksjon til en sang av Brahms», og Trygve Madsens bratsj-konsert. Kjell Marcussen bidrar med «Dobbeltkonsert for fagott, harpe og strykere», og 70-årsjubilanten Kjell Mørk Karlsen er representert med «Concertino for bratsj, cello og strykere». Fjorårets konserter ble meget godt mottatt av publikum. De ble filmet av TV og vist mer enn ti ganger på regionalt fjernsyn (ca. 2 000 000 publikummere.) Flere av opptakene er lagt ut på Youtube. I år er festivalen utvidet med flere konserter, flere solister og flere norske komponister. Både for komponistene – som får sine verker fremført – og Kharkiv filharmoniske orkester – som ønsker å knytte kontakter med utenlandske aktører – har samarbeidet vist seg meget fruktbart.

Musikerne

Sentralt i prosjektet er musikerne Roman Reznik, Delphine Constantin Reznik, Povilas Syrrist Gelgota og Toril Syrrist Gelgota. De er alle til daglig ansatt i Oslo filharmoniske orkester, med unntak av Delfine som spiller i Norrkøping symfoniorkester. Disse fire har nylig dannet kvartetten «Ensemble International», som også vil profilere seg under festivalen. En prøve på deres repertoar finnes her.  Organisten Gunnar Petersen-Øverleir er også blant deltakerne, og vil uroppføre flere norske verker.

Fridtjof Nansen

Festivalen er opprettet for å hedre Fridtjof Nansen, som var spesielt knyttet til byen gjennom sitt humanitære arbeid. Årets festival vil gå av stabelen i uke 39 inneværende år. Festivalen sees på som en viktig kulturutveksling mellom Norge og Ukraina, hvor det skapes dialog mellom befolkninggrupper i et konfliktfylt område, og bringes lys i en vanskelig situasjon. Samtidig er det en viktig arena for å spre interesse for norsk musikk. Komponistene Kjell Marcussen og Morten Gaathaug reiser over, og vil – i tillegg til å få sin musikk framført – holde fordrag og masterclasses om norsk musikk.

Nansen ble i 1922 tildelt Nobels fredspris, blant annet for sitt hjelpearbeid i Russland og Ukraina. I 1921 ble Sovjet-Russland rammet av tørke som forårsaket en hungersnød av uhyggelige dimensjoner. Mer enn fem millioner kan ha omkommet av sult og sykdom. Nansen undertegnet i august 1921, på vegne av en rekke europeiske hjelpeorganisasjoner, en avtale om nødhjelp med sovjetiske myndigheter. Hjelpearbeidet varte frem til august 1923. Hans personlige innsats var omfattende. Han inspiserte hungerdistriktene, kjempet en innbitt kamp for å få Europas regjeringer til å finansiere hjelpearbeidet, og reiste rundt og samlet inn penger til arbeidet. Både i Norge og Russland er dette velkjent.

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke være synlig. Påkrevde felter er markert med *