fbpx

Ressurssider til Maurizio i Pianodalen

Ressurssider til Mauriziobøkene

På ressurssider til Mauriziobøkene finner du ekstramateriale til bøkene
• Maurizio i Pianodalen, Lærebok i piano for begynnere
• Maurizio Pianoverksted, Arbeidsbok for begynnere
• Lærerveiledning til Maurizio i Pianodalen

BØKENE I SERIEN:

Maurizio i Pianodalen

Maurizio i Pianodalen

Maurizios Pianoverksted

Maurizios Pianoverksted

Lærerveiledning til Maurizio i PIanodalen

Lærerveiledning

Maurizio

LÆREVERKET «MAURIZIO I PIANODALEN»

er et resultat av doktorgradsarbeid knyttet til effektive noteopplæringsmetoder på nybegynnernivå. Det tar utgangspunkt i forskning på lesing, notelesing, barnas kognitive utvikling. Bøkene inspirert av lese- og skrivopplærings- metodene brukt i grunnskolen. Metodikken fokuserer på: musikalsk og harmonisk forståelse fra de første spilletimene, gjenkjenning av enkeltnoter og menings- bærende helheter, skriving og komponering, samt visualisering og verbalisering av kunnskapen som innføres. I tillegg legger boken til rette for en optimal teknisk utvikling, gehørtrening og improvisasjon, og gir innføring i gode øvestrategier for nybegynnere. Læreverket består av en spillebok, arbeidsbok og en detaljert lærerveiledning.

KATARZYNA JULIA LEIKVOLL (F. 1978)

er født og oppvokst i Warszawa, Polen. Hun har bodd i Norge siden 1998. Hun har Mastergrad i utøvende piano fra Griegakademiet, mastergrad i musikkpedagogikk fra Høgskolen på Vestlandet (Høgskolen i Bergen) og doktorgrad i lesevitenskap (notelesing på nybegynnernivå) fra Universitetet i Stavanger. Læreverket du sitter med i hånden ble brukt som en del av eksperimentet hun baserte doktorgraden sin på og er også basert på forskningen hennes i notelesing på nybegynnernivå. Julia har jobbet som pianolærer ved Meland Kulturskule siden 1999 til dags dato. Hun er også lærer ved Griegakademiet i PPU-studiet (praktisk pedagogisk utdanning) siden 2010.


NEDLASTINGER:

Noteark

Spillebokens del 1

Lytteoppgaver – melodier

Rytmekort