fbpx

Leiemateriell

Leiemateriell

Representasjoner

Foruten vår egen utgitte musikk representerer vi også et antall internasjonale forlag som til sammen utgjør en betydelig andel av det repertoar som spilles i Norge.

Kontakt: order@musikforlaget.no / Tlf: 23002010/ Fax: 2242443

Agentur for utenlandske forlag

Vi representerer følgende forlag for leiemateriell og sceniske verk:

Carl Fischer (for Norden)

Presser (for Norge)

Sikorski (for Norge)

Universal (for Norge)

Verlag Neue Musik (for Norden)

Utover dette skaffer vi-, og kan være behjelpelige med det meste i orkesterverdenen.

Kontakt: order@musikforlaget.no / Tlf: 23002010/ Fax: 2242443

Returadresse

Hvis ikke annet er avtalt skal alt utleid materiale returneres til Norsk Musikforlag A/S

-Hvis du sender som bedriftspakke / kurer etc. (som har utkjøring til gateadressen):

Norsk Musikforlag AS
Orkesteravdelingen
Schweigaardsgate 34 e
0192 Oslo

-Hvis du sender med postpakke / brev under 2 kg:

Norsk Musikforlag AS
Orkesteravdelingen
P.B. 1499 Vika
0116 Oslo