fbpx

Johan Svendsen – New critical editions

Subskripsjon 

Norsk musikkarv er en nasjonal satsing for å bevare og formidle den store kulturarven av musikk etter norske komponister. Satsingen er et samarbeid mellom en rekke institusjoner. Den omfatter vern og digitalisering av kildematerialet, forskning, edisjon og ikke minst formidling av kvalitetsnoter og innsikt til musikklivet.

Norsk Musikforlag har inngått samarbeid med Norsk Musikkarv om utgivelse av kritiske utgaver av Johan Svendsens verker. Sannsynlig rekkefølge på de første utgivelsene er:

SYMFONI NR. 1 I D-DUR, OP. 4 (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
ANDANTE FUNÈBRE (kritisk utgave v/ Elly Bruunshuus Petersen)
FIOLINKONSERT I A-DUR, OP. 6 (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
CELLOKONSERT I D-DUR, OP. 7 (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
STRYKEKVARTETT I A-MOLL, OP. 1 (kritisk utgave v/ Barbara Cippolone)
STRYKEOKTETT I A-DUR, OP. 3 (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
STRYKEVINTETT I C-DUR, OP. 5 (kritisk utgave v/ Audun Sannes Jonassen)
SYMFONI NR. 2 I B-DUR, OP. 15 (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
ZORAHAYDA, OP. 11(kritisk utgave v/ Morten Christophersen)
NORSKE RAPSODIER (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
NORSK SPRINGDANS (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
CAPRICE (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
FESTPOLONESE. OP. 12 (kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
ROMEO OG JULIE, OP. 18(kritisk utgave v/ Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)

I denne forbindelse gir vi tilbud om subskripsjon på alle kommende kritiske utgaver av Johan Svendsens verker. Alle som forhåndsbestiller får 15% rabatt på utsalgspris .

Partiturene vil være i Leipzig-format og med god papirkvalitet. De fleste partiturer vil være i sydd innbinding.

Utgaver blir sendt automatisk straks etter utgivelse til de som har forhåndsbestilt.
Subskripsjonen kan sies opp én gang i året pr. 1/1 hvert år.

For at subskripsjonen skal være gyldig må vi ha opplysninger innen 1. februar 2016.
Opplysninger sendes på mail: ub@mhf.no

Vi trenger følgende opplysninger:

• Navn mottaker

• Leveringsadresse

• Fakturaadresse

• Mailadresse


Subscription

Norsk Musikkarv – Norwegian music heritage – is a national project whose purpose is to preserve and make available the extensive musical legacy of Norwegian composers. The initiative is a collaboration between several organizations and includes the conservation and digitalization of source material, research, editing, and the publication of high-quality editions, and offers not least valuable insight into the music life of Norway.

Norsk Musikforlag has entered into a collaboration with Norsk Musikkarv to publish critical editions of the works of Johan Svendsen. The first publications are scheduled to appear in the following order:

SYMFONI NR. 1 I D-DUR, OP. 4 (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
ANDANTE FUNÈBRE (critical edition by Elly Bruunshuus Petersen)
FIOLINKONSERT I A-DUR, OP. 6 (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
CELLOKONSERT I D-DUR, OP. 7 (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
STRYKEKVARTETT I A-MOLL, OP. 1 (critical edition by Barbara Cippolone)
STRYKEOKTETT I A-DUR, OP. 3 (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
STRYKEVINTETT I C-DUR, OP. 5 (critical edition by Audun Sannes Jonassen)
SYMFONI NR. 2 I B-DUR, OP. 15 (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
ZORAHAYDA, OP. 11 (critical edition by Morten Christophersen)
NORSKE RAPSODIER (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
NORSK SPRINGDANS (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
CAPRICE (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
FESTPOLONESE. OP. 12 (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)
ROMEO OG JULIE, OP. 18 (critical edition by Bjarte Engeset & Jørn Fossheim)

In connection with this project we invite you to subscribe to all forthcoming critical editions of the works of Johan Svendsen. All advance subscription orders will receive a discount of 15.% of the retail price.

The scores are to be produced on high-quality paper in Leipzig format, and the majority of them will have a sewn binding.

New editions will be sent upon publication to subscribers. Subscriptions may be cancelled annually with effect from the following year no later than 1 January.

In order for your subscription to be valid, we must have received the required information by 1 February 2016. Please send this information by email to: ub@mhf.no

We would need the following information from you:

• Recipient name

• Delivery address

• Billing address

• Email address

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke være synlig. Påkrevde felter er markert med *