fbpx

Adam, Adolphe: JULSÅNG (O, holy night); Low edition.

kr 90

For Voice and Piano, low edition (C-major).

SKU: MHD3155 Categories: , , Product ID: 45810

Description

Om Adolph Adam: O, helga natt

O, helga natt (fransk: Cantique de Noël, eller ofte kalt Minuit, Chrétiens etter innledningsordene i den franska originalteksten “Minuit! Chrétiens, c’est l’heure solennelle”) er en franskspråklig julesang komponert i 1847, og er basert på Jesu fødsel. Sangen pleier i Norge å gå under tittelen O, helga natt, etter den svenske tekstens åpningsstrofe. I Norge har sangen ofte blitt sunget med svensk tekst i og med at det var en innspilling gjort med den svenske sangeren Jussi Björling som gjorde den kjent i Norge.

Den franske originalteksten ble skrevet av Placide Cappeau, en fransk vinhandler fra byen Roquemaure i 1843. Han var i tillegg dikter og poet og ble oppfordret av den lokale presten til å skrive en julesang. Placide Cappeau gjorde så, og tok sin nyskrevne tekst med til Paris hvor han ba Adolph Adam om å sette melodi til den.

John Sullivan Dwight (1813–1893) skrev i 1855 den engelska teksten O Holy Night, som innholdsmessig hovedsaklig følger originalen. Den svenska oversettelsen av versene 1. O, helga natt og 3. Ty Frälsar’n… ble trykket for første gang i 1889. Augustin Kock skrev senere svensk tekst også til 2. vers.

Sangen er i klassisk romansestil og er å finne i relativt få salme – og sangbøker siden den ikke er særlig egnet til å synges i en forsamling. I Norge er sangen ofte med på julealbum i forskjellige arrangement og den brukes mye i julekonserter.

Til lav utgave (C-dur)

 


Til gjennomsyn:

Additional information

Publishers

Format