Söderqvist-Spering, Åse: ELEMENTÆR MUSIKKTEORI

kr 110

Med arbeidsoppgaver.

Description

Med arbeidsoppgaver.

Elementær Musikkteori er beregent for elever som har passert
nybegynnerstadiet og oppnådd den modenhet som kreves for å gjøre
teoretiske resonnement.

Heftet kan brukes i enkeltundervisning eller i klasser, men egner seg også til selvstudium.
Man trenger ikke gjøre de ulike momentene og øvelsene i notert rekkefølge – Disse kan tilpasses elevens og lærerens målsetting.

Sidene med rytmeoppgaver, treklanger og ulike intervalløvelser kan også brukes til gehørtrening.

Boken inneholder generell notelære, samt innføring i akkordlære,
funksjonsanalyse og akkordbetegnelser. Det er gjennomgang av
kvintsirkelen og tonearter, transponering, dynamiske betegnelser og
tempobetegnelser. Avslutningsvis får man en innføring i blues, jazz og
pop, samt harmonikk og akkordprogresjon i pop-musikk og improvisasjon.

 

Additional information

Weight 150 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.3 cm