Skjæran, Ulf: TRE POLSDANSER FRA HELGELAND

kr 95

For strykeorkester.
Partitur

Description

For strykeorkester.
Partitur
1. Polsdans fra Drevja (opptegnet av Ove Larsen)
Kilde: Ove Larsen; “Pols-tradisjonen i Drevja-bygda”, artikkel i Årbok for Helgeland 1987, 2.28ff.
Polsdansen er her gjengitt i faksimile med tittelen “Nils-pols nr. 14 etter Ivar Rognryggmo”, og Larsen har gjort sin opptegnelse etter et privateid opptak gjort i 1958, hvor Nils Rognrygg spiller fele. Denne artikkelen dreier seg om den karakteristiske “Drevja-polsen”, og kan betraktes som et slags “forenklet referat” av Larsens senere doktorgradsdisputas over nettopp dette emnet. Kanskje det mest typiske med “Drevja-Polsen” er de irregulære taktartene som hyppig forekommer, her skiller Drevja-tradisjonen seg ganske kraftig ut i norsk folkemusikk.

2. Polsdans fra Korgen (opptegnet av Ole Mørk Sandvik)
Kilde: Ole Mørk Sandvik; “Folkemusikken”, artikkel i Axel Coldevin (red); “Hemnes og mo Prestegjeld til 1850”, s.453ff.
Sandvik var i 1948 på en to ukers rundreise i Hemnes- og Rana-distriktet på oppdrag fra Rana Bygdeboks komitè. I artikkelen gjengir han foruten sine egne opptegnelser også noen av ovennevnte O.T. Olsen (dennes samling var på daværende tidspunkt ikke trykt) og Catharinius Elling (se nedenfor). Hos Kristen Iversen Jamtjord i Korgen fant Sandvik denne litt spesielle polsdansen, som med sin karakteristiske “dåm” (forsterket av den doriske seksten), vitner om at svenskegrensen selv i de dager bare var en knapp dagsmarsj unna stedet denne slåtten ble opptegnet.

3. Polsdans fra Rana (opptegnet av Catharinius Elling)
Kilde: Sandvik, “Folkemusikken” (se forrige). Som nevnt, har O.M. Sandvik i denne artikkelen også med noen av opptegnelsene til Olsen og Elling. Denne “friske” (Sandviks uttrykk) lille polsdansen er sannsynligvis opptegnet en gang i andre halvdel av 1910-tallet.

Hemnesberget, Nov. 2006.
Ulf Skjæran.

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm