På bygdavis 6 – Slåtter av Ola Stugudal

kr 198

Slåtter for fiolin. Arrangert for to stemmer med besifring.

Description

22 slåtter av Ola Stugudal for fiolin. Tilrettelagt av John Ole Morken.

Mennesket har hang til å skape nytt. Ofte tuftet på og inspirert av noe en har hørt før. På bygdavis er en serie hefter med komposisjoner fra Ålen og bygdene rundt i Trøndelag. Slåttene er bygd over gammel lest og de har det samme lynne som de tradisjonelle slåttene. De er laget i god spellmannsånd, på bygdavis. Man håper at heftene vil bli ei gullgruve for framtidige generasjoner spellmenn, og ikke minst at de vil bli inspirert til sjøl å lage egne slåtter. Materialet er samlet sammen av John Ole Morken og tilrettelagt av ham. Slåttene er arrangert for to stemmer med besifring.

Additional information

Weight 342 g
Dimensions 29.7 × 21 × 1.3 cm