Otto Winter Hjelm: Festmarch (Processional March)

kr 135

For orgel solo.

Description

Festmarch for orgel solo. Komponert av Otto Winter Hjelm. Arrangert for orgel solo av Peter Lindeman. Redigert av Bjørn Vidar Ulvedalen.

Forord:
Otto Winter-Hjelm (1837–1931) spilte en betydelig rolle i norsk musikkliv som pedagog, dirigent, musikkritiker og komponist. Etter studier studier i Leipzig og Berlin etterfulgte han sin lærer Carl Arnold i Kristiania som dirigent for Det philharmoniske Selskab (1863) og som organist i Trefoldighetskirken (1874–1921). I 1864 opprettet ha en musikkskole, som han i 1867 utvidet til et musikkakademi sammen med Edvard Grieg. Akademiet fikk en kort levetid, men hans visjoner om å skape norsk musikk på folkemusikkens grunnlag påvirket både Grieg og andre av samtidens komponister. Pianisten og komponisten Agathe Backer-Grøndahl var en av de mange klavertalenter han underviste. Winter-Hjelm var musikkanmelder i Aftenposten (1886–1913) og ble kjent for sin lærde og konservative innstilling til musikkens utvikling. Som komponist har han etterlatt seg en rekke romanser og klaverstykker. Nevnes må også kantaten Lyset til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson, og hans to symfonier, som regnes for å være de første i denne sjangeren i Norge.

Organisten Otto Winter-Hjelm forbindes i norsk musikkhistorie med den såkalte «salmesangstriden», hvor han i motsetning til L.M. Lindeman ønsket å gjeninnføre reformasjonstidens rytmer og melodiformer. Han reagerte kraftig når det på kirkekonserter ble sunget religiøse melodier som han karakteriserte som «i naiv musikalsk troskyldighet fostrede Enkevalser». Winter-Hjelm var organist i 47 år, og det fortelles at han som 84-åring gråt da han måtte slutte på grunn av innført aldersgrense.

Festmarsjen er skrevet i anledning av at kronprins Gustaf av Norge og Sverige, som i 1907 ble kong Gustaf V av Sverige, den 20. september 1881 giftet seg med prinsesse Victoria av Baden. Den 1. oktober holdt brudeparet sitt inntog i Stockholm, og i de følgende dagene var det en rekke fester og forestillinger. Ved siden av svenske hadde de to norske komponistene Otto Winter-Hjelm og Oscar Hansen på oppdrag fra kongehuset skrevet festmarsjer for den høytidelige anledningen. Om musikken til Winter-Hjelm skrev Stockholms Dagblad, sitert i Aftenposten 1. oktober 1881: «Denne Komposition er et ganske godt Arbeide, skrevet af en dygtig Musiker og hædrer sin Mester. Lidt mindre kromatiske Tonegange og noget mindre Efterligning af Wagner vilde ikke have skadet, men dette er kun ubetydelige Bemærkninger mod det hele.» Paradoksalt nok var Winter-Hjelm Wagner-motstander. I forbindelse med Musikforeningens fremføring av operaen Die Walküre, beklaget han at «Wagnerdyrkernes Hedningemisjon hadde omvendt publikum fra den rytmisk formede musikk til den dekorative».
Harald Herresthal

Additional information

Weight 70 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm