fbpx

Matre, Ørjan: MITT HJERTE ALLTID VANKER

kr 36

Grete Pedersen’s collection of folk music no. 16

Musikk-Husets blanda korbibliotek nr. 573

Beskrivelse

 

Grete Pedersen’s collection of folk music no. 16

Musikk-Husets blanda korbibliotek nr. 573

Mitt hjerte alltid vanker ble skrevet av biskopen og salmedikteren Hans Adoph
Brorson og er å finne i samlingen Nogle Jule-Psalmer fra 1732 og Troen rare Klenodie fra 1739. Salmen har opprinnelig 11 vers og er en utbredt julesalme i Skandinavia.

Salmen synges oftest til en folketone fra Västergötland i Sverige (står i sin helhet fra takt 42). I Ørjan Matre’s arrangementet brukes også en folketone fra Voss.

Innspilt på CD’en Rós (BIS 2029) med Det Norske Solistkor
dirigent: Grete Pedersen