fbpx

HARALD JØRGENSEN: Musikkopplevelsens psykologi

kr 255

Forskning om temaet psykologiske og fysiologiske prosesser rundt det å lytte til musikk. 124 sider.

Beskrivelse

Forskning om temaet psykologiske og fysiologiske prosesser rundt det å lytte til musikk. 124 sider.

Kapttelinndeling:


Oppfatning av musikk
Hva uttrykker musikken?
Oppfatter vi musikk som lydmønster?
En musikkestetisk teori
Er musikkoppfatning lydoppfatning?
Hvordan skaper vi orden i inntrykkene?
Oppfatter vi musikk som et uttrykk for følelser?
To musikkestetiske teorier
Oppfatter vi at musikk utrykker spesielle følelser?
Oppfatter vi musikk som et uttrykk for følelsenes formdannelser?
Oppfatter vi musikk som et uttrykk for følelsnes formdannelser?
Oppfatter vi musikk som et uttrykk for samfunnsforhold?
Musikkoppfatning og personforhold
Musikkoppfatning og forhold i lyttesituasjonen
Musikkoppfatning og samfunnsforhold
Er vi forskjellige lyttertyper?

Reaksjoner på musikk
Skjer det forandringer i kroppen når vi lytter?
Beveger vi oss til musikk?
Kan vi se farger når vi lytter til musikk?
Kan vi se former og linjer når vi lytter til musikk?
Musikk og tenkning
Hva slags følelser opplever vi?
Kan musikk forandre følelsene våre?
Hvorfor reagerer vi følelsesmessig på musikk?
Er vi forskjellige reaksjonstyper?

Innstilling til musikk
Hvilke innstillinger har vi?
Innstilling og forhold til musikken
Kjønn og innstillinger
Alder, musikalitet og innstillinger
Erfaringsbakgrunn, gjentatt lytting og innstillinger
Personlighetstrekk og innstillinger
Informasjon som gis i situasjonen
Normer og forventninger
Personen i situasjonen
Utøverens betyning
Publikum
Sosialiseringsprosessen
Familien, jevnaldringsgruppa, skolen og innstillingen til musikk
Lydlandskapet, massemedia og musikkinnstilling
Tilhører vi forskjellige lytter-grupper?

Musikkopplevelsen

Annen informasjon

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm