Felberg, Øystein: MELODISKE MESSINGØVELSER FOR TROMPET/KORNETT

kr 195

Klang- og fleksibilitetstrening i alle tonearter.

Denne boka består av kote melodiske øvelser for å styrke sikkerheten i toneartspill og klangkontroll, fleksibilitet og styrke, intonasjon, frasering og toneomfang.
De fleste øvelsene er transponert i alle tonearter og velegnet til utenatspill.
Melodiske messingøvelser er laget primært for ungdom/voksne.

Description

Klang- og fleksibilitetstrening i alle tonearter.

Denne boka består av kote melodiske øvelser for å styrke sikkerheten i toneartspill og klangkontroll, fleksibilitet og styrke, intonasjon, frasering og toneomfang.
De fleste øvelsene er transponert i alle tonearter og velegnet til utenatspill.
Melodiske messingøvelser er laget primært for ungdom/voksne.
Innhold:

 • Opvarmingsøvelser
 • Skala og fleksibilitet
 • Artikulasjonsøvelse
 • Klang- og fraseringsøvelser
 • Fleksibilitetsøvelse
 • Skalaøvelse
 • Skalaøvlese i swing
 • Styrkeøvleser
 • Fraseringsetyder
 • Tekniske fleksibilitetsøvelser
 • Staccato/legatoøvelser
 • Intervalløvelser
 • Teknikkøvelser
 • Legatoetyde i 12/8
 • Dybdeøvelser
 • Oppmykingsøvelse
 • Triol- og treklangøvelse
 • Synkopeøvelse
 • Toneartsetyde
 • Avansert fleksibilitetsøvelse
 • Avanserte toneartsetyder
 • høydeøvelser

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm